Hver sjette lærling i byggeriet mangler praktikplads
Selv om der i 2014 blev indgået markant flere praktikaftaler mellem lærlinge og byggeriets virksomheder end året før, er andelen af byggelærlinge med en praktikaftale stort set uændret. Colourbox
Trods flere praktikaftaler end tidligere år er andelen af byggelærlinge med en praktikaftale stort set uændret.

Selv om der i 2014 blev indgået markant flere praktikaftaler mellem lærlinge og byggeriets virksomheder end året før, er andelen af byggelærlinge med en praktikaftale stort set uændret.

Det viser den nyeste praktikpladsopgørelse, som Undervisningsministeriet har udarbejdet med udgangspunkt i november 2014, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

I alt er 15.808 unge i gang med hovedforløbet på en af byggefagsuddannelserne, det vil sige alle uddannelser på bygge og anlægsindgangen samt elektrikeruddannelsen. Heraf er 18 procent uden en praktikplads i en virksomhed. Det er væsentligt flere end på de fleste andre erhvervsuddannelser.

For alle erhvervsuddannelser under ét er det omkring hver 10., der mangler en praktikplads i en virksomhed.

I Dansk Byggeri ser afdelingschef Louise Pihl to forklaringer på den store forskel.

- For det første har krisen ikke sluppet sit tag i byggeriet, og det betyder, at virksomhederne fortsat er forsigtige med at forpligte sig til at tage lærlinge, og for det andet så er byggefagene relativt populære. Mange vil, trods krisen, gerne have en erhvervsuddannelse i byggeriet. I en situation med mangel på praktikpladser skal vi glæde os over, at skolepraktikken er blevet gearet til at håndtere situationen, og at mange lærlinge nu accepterer, at det i en kort periode kan være nødvendigt med skolepraktik. Man skal huske på, at næsten ingen afslutter deres uddannelse uden at have været i virksomhedspraktik, siger Louise Pihl.

I november manglede i alt 2.830 unge en praktikplads i byggeriet, viser tallene fra Undervisningsministeriet. Næsten to tredjedele heraf har valgt at fortsætte uddannelsen i skolepraktik.