HK/Danmark HK: Urimeligt at pensionsmodne danskere smides ud af a-kassen
Det er ikke i strid med EU-regler at smide danskere i pensionsalderen ud af a-kassen. Det fastslår Højesteret. En ærgerlig og uretfærdig afgørelse, mener næstformand i HK, Mette Kindberg
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Uanset om man arbejder eller ej: Når man pensionsalderen, er det slut med at være medlem af en a-kasse. Højesteret har i dag afgjort, at det ikke strider mod EU-reglerne at afskære pensionsmodne danskere fra at modtage dagpenge, hvis de bliver arbejdsløse.

- Det er helt uforståeligt, siger HK's næstformand Mette Kindberg om afgørelsen.

- Vi skal arbejde i flere og flere år, og seniorerne gør en kæmpeindsats på arbejdsmarkedet - men de må ikke være medlem af en a-kasse og forsikre sig mod arbejdsløshed som alle andre. Det her får ikke folk til at blive på arbejdsmarkedet. Det presser dem til at forlade det, siger hun.

Baggrunden er, at Højesteret har stadfæstet landsrettens afgørelse i en sag, hvor et medlem af Ledernes A-kasse i 2009 meldte sig ledig og bad om dagpenge efter at have fyldt 65 år. Men svaret fra a-kassen var, at medlemskabet var ophørt. Det skete den dag, medlemmet fyldte 65 - og altså havde nået pensionsalderen.

Og det er en urimelig forskelsbehandling, mener Mette Kindberg.

- Politikerne ønsker, at vi tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. Og så er denne afgørelse jo et helt forkert signal til de mennesker over 65, der stadig gør en stor indsats på arbejdsmarkedet, siger hun.

- Vi skal have et trygt dagpengesystem for alle - også for dem, der vælger arbejdslivet frem for pensionistlivet. Så jeg opfordrer politikerne til at ændre reglerne hurtigst muligt - og senest med den bebudede dagpengereform, siger Mette Kindberg.

HK har 2300 medlemmer over 65, der fortsat er i arbejde.

Kontakt: Pressechef i HK, Birgitte Hougaard, 23811114
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.