HK-formand: Løkkes grønthøster fræser over velfærden

René Knudsen er Formand for HK Service Hovedstaden, som med sine mere end 24.000 medlemmer er Danmarks største lokalfagforening. René blogger om det moderne arbejdsmarked og fremtidens fagforening.

REGERINGENS OMPRIORITERINGSBIDRAG RAMMER lønmodtagerne hårdt. Både i arbejdslivet, men også i privatlivet, hvor længere ventetider på de offentlige sygehuse, færre pædagoger og ringere uddannelsesmuligheder for de unge, bid for bid, udsulter velfærdssamfundet, og udfordrer mulighederne for, at få hverdagen til at hænge ordentligt sammen.

DET KAN MÆRKES, når man skal spænde livremmen så meget ind. For unge på erhvervsuddannelserne betyder det i praksis, at der bliver færre og færre praktikpladser til at hjælpe dem videre med uddannelsen og i gang på arbejdsmarkedet. Alene for kontoruddannede er andelen af praktikpladser i gennemsnit faldet med mere end 5 % i 2017, og i revisionsbranchen er tallet højere end 25 %.

Det er klart, at en del af forklaringen skyldes, at virksomhederne ikke er gode nok til at tage ansvar og oprette praktikpladser, men den altoverskyggende årsag er, at uddannelsesinstitutionerne er blevet barberet ned, og ikke har midler nok til at hjælpe alle de unge ud på virksomhederne. Mærkeligt i en tid hvor et bredt politisk flertal ellers synes at være enige om at styrke erhvervsuddannelserne.

FAKTUM ER DOG, at regeringen har startet grønthøsteren, som uden hensyn til de egentlige behov i samfundet, kører henover velfærdssamfundet, så der kan spares nok penge sammen til, at man kan sænke registreringsafgiften sammen med ambitionerne for den grønne omstilling. Besparelserne på erhvervsskolerne betyder dog desværre tydeligt, at der ikke er midler nok til at sikre

I Danmark har vi en stolt tradition for, at det ikke er den enkeltes pengepung, som skal afgøre, om man kan få behandling på sygehuset, sende sit barn trygt i daginstitution, mens man selv tager på arbejde, eller få en praktikplads og færdiggøre sin uddannelse. Men med regeringens grønthøster, som over fire år kører henover velfærdssamfundet, og år efter år skærer i den offentlige sektor, bevæger vi os i en forkert retning, hvor velfærd kun er for dem, som har de højeste lønninger.

ER DET RIMELIGT, at de sygeplejersker, som passer på vores kære, når de er syge, ikke selv har tid til at være sammen med deres familier, fordi de er så pressede på arbejdet, og måske er nødsaget til at tage ekstravagter, for at få økonomien til at hænge sammen? Det mener jeg ikke.

REGERINGEN SKYLDER danskerne et svar på, hvad de vil med velfærdssamfundet, for svaret er ikke billigere luksusbiler eller mere CO2-udslip. De skylder en plan for, hvordan vi mindsker uligheden, og ikke øger den.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.