Hjælp til danske unge med en læge i maven
Så skal det være slut med at svenske og norske studerende strømmer til medicinstudiet og optager pladserne. Regeringen vil snart ændre adgangskravene til flere videregående uddannelser.

Flere og flere norske og svenske studerende har i de senere år fyldt auditorierne på for eksempel lægestudiet, dyrlægestudiet og arkitektsskolen. Det skal ændres, mener regeringen, som vil ændre hele optagelsessystemet, så balancen mellem danske og udenlandske studerende bliver mere rimelig.

Alene på medicin udgjorde de svenske studerende 26 procent af de optagne i sommer, mens omtrent halvdelen af de studerende, der fik tilbudt en studieplads på dyrlægestudiet, kom fra vores naboland.

Regeringen vil både tage en række initiativer med det samme, men vil også reformere hele optagelsessystemet til enkelte af de videregående uddannelser fra 2010.

Videnskabsminister Helge Sander (V) vil om et års tid varsle det nye optagelsessystem, som skal gælde de videregående uddannelser, der i dag kræver en høj adgangskvotient.

»Danmark står ret alene med at lade eksamensgennemsnittet være den eneste og afgørende faktor, og det giver nogle utilsigtede konsekvenser for danske ansøgere i konkurrencen med udenlandske ansøgere på eksempelvis læge-, dyrlæge- og arkitektstudierne,« siger ministeren.

Beslutningen er truffet som konsekvens af det analysearbejde, som blandt andet Videnskabsministeriet har foretaget siden det uheldige optagelsesmønster på uddannelserne i sommer.

Nogle af de første indgreb bliver at ændre vurderingsgrundlaget for de enkelte ansøgere fra de forskellige lande. Grundlaget skal være mere retfærdigt, mener Helge Sander (V).

Til næste år skal udenlandske ansøgere for eksempel have samme antal højniveaufag som danske studenter for at opnå ekstra-point til eksammens-gennemsnittet. De tabeller, der bliver brugt til at omregne de udenlandske studerendes eksamenskarakterer til dansk standard, vil også blive justeret.

Ifølge Helge Sander mener flere analytikere, at de ændrede vurderingsgrundlag kunne have undgået den uholdbare situation ved optaget i sommer, hvor mange danske unge måtte se drømmepladsen på medicinstudiet gå til en svensk studerende.

»Men jeg vil dog understrege, at ingen kan forudsige næste sommers søgemønster blandt danske og udenlandske studerende eller udviklingen i karaktergennemsnit i forskellige lande. Derfor har vi også besluttet at justere selve optagesystemet, men af hensyn til ansøgernes retssikkerhed skal det varsles i god tid, så det kan først få effekt i 2010«, siger Helge Sander.