Guide: Slået i gulvet af en sommersnue? Sådan får du ny ferie
Selvom sygedage i ferien er kedelige, er der et lyspunkt: Er du syg i mere end fem dage, kan du få erstattet dine spildte feriedage til ny ferie. Foto: Colourbox
Bliver du syg, mens du holder ferie, har du ret til erstatningsferie. Der er dog en række ting du skal være opmærksom på, for at du kan få byttet sygedage til feriedage.

Bliver du syg i din ferie, så meld dig syg på arbejdet.

For en EU-regel fra 2012 betyder, at hvis du som ansat bliver syg under din ferie, har du ret til at få erstatningsferie for de spildte dage i sygesengen.

Du kan ikke få erstattet de første fem sygedage, reglerne gælder først fra sjette sygedag. Du skal dog have meldt dig syg fra 1. sygedag.

Du skal gøre følgende, hvis du bliver syg i ferien:

  • For at få ret til erstatningsferie, skal du have sygemeldt dig hos din arbejdsgiver.
  • Her er det en god idé, at sygemelde dig allerede fra første sygedag. Retten til erstatningsferie indtræder først efter fem sygedage. Men de fem sygedage kan først regnes fra det tidspunkt, at arbejdsgiveren rent faktisk ved at du er syg.
  • Sygemeld dig både på telefon og mail, så du er sikker på, at du har dokumentation for, at du har sygemeldt dig på jobbet.
  • Du skal kunne dokumentere at du er syg via en lægeerklæring.
  • Hvis du bliver syg i udlandet, kan det være en lægeerklæring fra en udenlandsk læge eller en sygehusjournal, der kan bruges som dokumentation.
  • Du skal selv betale for lægeerklæringen.
  • Du skal som udgangspunkt holde din erstatningsferie i samme ferieår, det vil sige inden 1. maj. Hvis det ikke kan lade sig gøre på grund af sygdom, kan erstatningsferien rykkes til næste ferieår.

Kilde: Hugh Child, jurist i HK Danmark.