Fundamentalisme skal bekæmpes med fornuft
Religiøs fundamentalisme ? Mangel på fornuft er den primære årsag til religiøs fundamentalisme – om den så er muslimsk eller kristen – og derfor er det netop fornuften, vi skal bruge til at bekæmpe fundamentalismen

Det nye år vil utvivlsomt bringe nye eksempler på religiøs ekstremistisk adfærd. Og den vil vi ikke blot se i Mellemøsten, men i mange andre dele af verden.

Ikke kun islam

Det vil i den forbindelse være fejlagtigt udelukkende at fokusere på islam; selvom det er åbenlyst, at ekstremisme i vor tid særligt trives inden for netop denne verdensreligion.
For alle religioner har et intellektuelt ophav, som føder ekstremismen. Blot en smule europahistorie vil rent faktisk bekræfte dette kendetegn ved religion som sådan.
Religion kan være stærk og altomfattende og derfor samtidig direkte fornuftsfjendtlig; eller den kan være svagere og tilpasset og derfor tolerant over for fornuften. Religionens fundament er for nu at sige det udiplomatisk og ligeud: det ikke-fornuftige og dermed overtroen.
I Europa havde vi således også engang hekseafbrændinger, bogafbrændinger, inkvisitioner med meget mere – netop eftersom religionen var det eneste og det mest altomfattende bud på en verdensforståelse uden nogen form for verdslig konkurrence.

Den primre rsag

Hvis man vil bekæmpe noget effektivt, må man tage tyren ved hornene – ikke symptombehandle, men i stedet forholde sig til ekstremismens primære årsag.
Det, som den rendyrkede religion ikke har i forhold til den moderate – såvel som i forhold til den rent verdslige tilgang til verden – ja, det er en rest af fornuft: Det vil sige en eller anden grad af en virkelighedsfunderet måde at orientere sig på.
Selvom ekstremisterne er i stand til at lære at flyve et passagerfly, er afsættet for deres verdensanskuelse således radikalt anderledes.Den rendyrkede religion er derfor netop mere ekstrem, eftersom den er mere anti-fornuftig end den moderate version, som er den, vi i det store hele har vænnet os til i Europa.

Giv fornuften en chance

Hvis vi vil forsvare os mod den ekstreme religiøsitet, er det derfor tilsvarende altafgørende, at vi bliver mere fundamentalistiske (i mangel af et bedre ord) i vores opbakning til fornuften: Det vil sige, at vi kun anerkender det, som vi rent faktisk er i stand til at fatte med vores fornuft og sanseapparat. I 2007 bør vi derfor give fornuften den chance, som den fortjener. Der er rent faktisk mere at fatte end man tror!