Forsvindende få ældre har fuldtidsjob
Flere politikere opfordrer arbejdsmarkedets parter til at fjerne aldersgrænsen på 70 år, men fra DA og LO er svaret nej. Foto: Colourbox.com
Politikerne vil have danskere til at blive længere på arbejdsmarkedet, men kun 1.534 ældre over 70 år har fuldtidsarbejde.

Glem alt om at få danskerne til at knokle, når de er fyldt 70 år.

Politikerne vil have os til at arbejde længere og have afskaffet den aldersgrænser på 70 år, der findes i nogle private overenskomster.

Men tal fra ATP tyder på, at ældre, der har rundet 70 somre, ikke orker at arbejde længere.

Kun godt 1.530 ældre mellem 70 og 90 år - svarende til én ud af 500 - har erhvervsmæssig beskæftigelse af mere betydeligt omfang og modtager ikke folkepension. Det viser tal, som ATP har trukket for Newspaq.

"Det er næppe bygningsarbejdere eller andre grupper af traditionelle lønmodtagergrupper, der fortsætter så højt op i årene. Der er formentlig i højere grad tale om personer med særlige forudsætninger og muligheder. Det kan være selvstændige, læger, advokater eller andre højt uddannede, som kan fortsætte og tilpasse deres arbejde," siger analysechef i ATP, Ole Beier Sørensen, til Newspaq.

I Ældre Sagen er økonom Peter Halkjær ikke overrasket over, at så få over 70 år dropper lænestolen til fordel for hårdt arbejde.

"Når arbejdsudbuddet ebber ud, tænker mange, at de gerne vil prøve noget andet i deres liv. For nogle ebber ressourcerne ud. For andre er aldersgrænsen på 70 år en barriere for at fortsætter. Men de unge generationer skal jo arbejde, til de bliver 70 år eller senere," siger Peter Halkjær til Newspaq.

Han mener derfor, at aldersgrænsen på 70 år skal væk.

"Aldersgrænser er et dårligt signal at sende i forhold til, at politikerne gerne vil have, at flere bliver på arbejdsmarkedet længst muligt. Man burde sende det signal, at alle er velkomne," siger Peter Halkjær.

Han kalder de 1.534 70+'ere på arbejdsmarkedet for rollemodeller.

"De viser en alternativ vej. Så vil en 65-årig sige: Nå ja, hvad pokker. Så gammel er jeg jo heller ikke," siger Peter Halkjær.

På Christiansborg er partierne enige om, at aldersgrænsen på 70 år er et levn fra fortiden. De er dog ikke klar til at lovgive på området, da det drejer sig om overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter.

Hverken LO eller DA vil fjerne aldersgrænsen. Fra DA lyder argumentet, at arbejdsgiverne vil blive nødt til at fyre seniorer, der ikke selv kan indse, at de ikke længere kan klare tempoet og kravene.

Det argument forstår Ældre Sagen ikke.

"Ingen aldersgrupper ønsker at blive taget på med fløjlshandsker. Hvis man ikke kan klare sit job, er vejen en opsigelse, og det gælder for alle alderstrin," siger han.

Selvom de ældre ikke gider 37-timers arbejdsuge, vil mange seniorer gerne have en lille bibeskæftigelse, når de forlader arbejdsmarkedet.

Hver 10. ældre over 70 år har således en indtægt fra lønnet arbejde eller selvstændig virksomhed, viser tallene fra ATP.

"Lidt over halvdelen har lønnet arbejde. Det drejer sig typisk om småbeskæftigelser - det kan være at føre kirkebogen eller regnskabet for den lokale idrætsklub eller holde foredrag. For 55 procent er indtægten under 25.000 kroner årligt, og for syv ud af 10 er den mindre end 50.000 kroner," siger Ole Beier Sørensen, analysechef i ATP.