Forældre i terapi holder unge fra kriminalitet
Begår unge kriminalitet eller tager stoffer, så send forældrene i terapi, så de kan lære at tackle deres teenagere. Sådan er filosofien bag en terapiform, der med gode resultater spreder sig i Danmark

Datteren på 14 år stjal forældrenes hævekort. Hun huggede fra sin mormor, fra arbejdet og sniffede kokain, men efter intensiv terapi til hele familien ændrede hun sig. I dag er hun stoffri, går på gymnasiet og scorer 10-taller.

»Hvis vi for pokker bare havde kendt den her terapiform, inden vi nåede så langt ud, så havde vi undgået en rigtig masse pro-blemer,« understreger moren, Susan Rasmussen fra Frederiksværk.

Mindre kriminelle

Der er mange solstrålehistorier om terapien, multisystemisk terapi (MST).

Omkring nytår viste en stor evaluering, at børn efter terapien stopper med at være voldelige, stjæle og begå hærværk. Inden terapien havde 59 procent af børnene begået kriminalitet, ni måneder efter forløbet var kriminaliteten faldet til 34 procent. Samtidig lod mange af teenagerne være med at pjække fra skole og tage stoffer.

»Vi har dokumentation for, at terapien (MST) virker. Det er ikke et vidundermiddel, der passer på alt og alle, men når du rammer rigtigt, er det med til at skabe forandringer i familien,« siger Bianca Albers, der er programleder for MST i Danmark.

Terapi til hele landet

Frem til januar har terapien været et tilbud i blandt andet Århus og Aalborg, men også hovedstadsområdet har fået glæde af terapiformen. Samtidig har MST Danmark skabt et korps af terapeuter, der skal være med til at sprede metoden i Danmark.

Seminarieadjunkt på Center for Voksenuddannelse, Niels Peter Uhre, har analyseret MST og mener, det går for stærkt med at indføre metoden.

»Jeg er pikeret af den hurtighed, hvormed man indfører en ny terapiform. Den gør ingen skade, men det er et problem, at man tager for mange resultater for pålydende,« siger han og efterlyser dokumentation for, at terapien virker på sigt