Fødevarekontrol på jagt efter pensionister
Fødevarekontrollen er så langt bagud med at nå de krævede smiley-kontroller, at de må bruge studentermedhjælpere og pensionister

Telefonen hos pensionerede fødevarekontrollører har kimet den sidste tid. Fødevareregionerne er nemlig så langt bagefter med at nå at kontrollere alle fødevarevirksomheder, at de har måttet flytte massivt rundt på arbejdsstyrken.

Især er man langt bagefter i afdelingerne i Odense, Vejle og Herning. Det har betydet, at administrativt ansatte fra hovedkontoret i Mørkhøj er blevet sendt ud for at lave kontroller. Man har måtte bruge studenter til samme arbejde, og man har forsøgt at få pensionerede ansatte til at møde tilbage på arbejde.
»De er ringet til stort set alle, der har stoppet her de sidste år, for at spørge, om de vil komme tilbage. Men det har ikke lykkedes at overtale nogen,« siger tillidsmand Preben Gøtsche fra kontrolafdelingen for København og Nordsjælland.

Det er til gengæld lykkedes at lokke pensionerede ansatte tilbage i blandt andet Esbjerg. København har i stedet måttet ansætte studenter til at udfylde smiley-rapporter.
»De har jo ikke uddannelse og erfaring i jobbet. Derfor kommer de mest ud og tjekker køkkener i børnehaver, hvor problemerne er små,« siger Preben Gøtsche.

Helt gal er situationen på Fyn, hvor en tredjedel af fødevarekontrollørerne på et år har sagt op på grund af stress. På Fyn er man så langt bagefter med årets kontroller, at det er helt urealistisk at nå at tjekke alle virksomheder inden nytår.
»Det ville jo kræve, at vi tjekkede mange fødevarevirksomheder fire gange på en måned for at nå alle de gange, som de skal ses efter på et år. Det vil være spild af kræfter,« siger Anders Munk Jensen, direktør for Fødevarestyrelsen.

Han har måttet fjerne folk fra hovedkontoret for at foretage fødevarekontroller. Her står over 25 kontrolstillinger for tiden ubesatte.
»Det er bare svært at få og holde på kvalificeret arbejdskraft for tiden,« siger direktøren.

Fødevarestyrelsen har derfor måttet lave denne nødplan for at nå de krævede kontroller. De vil desuden lade kontrollen på slagterier foretage af private dyrlæger.
»Måske skulle de bare give en fair løn, så de kunne holde på gode ansatte. Sandheden er, at vi må lave discountkontroller, fordi vi har så travlt med at nå alle de kontroller, som vi skal. Og så overser vi altså desværre alvorlige forhold,« siger tillidsmand Martin Tang Nielsen fra Esbjerg.

Tillidsmændene har nægtet at underskrive ledelsens resultatkrav, hvor der står, hvad de skal nå i 2007.