Flertal for at sende små børn på lang ferie
Ifølge formanden for foreningen Børns Vilkår, Peter Albæk, vokser risikoen for, at de mistrives, hvis de ikke får mulighed for at geare ned. Colourbox
Seks ud af ti dansker mener, at børn burde have ret til tre ugers sammenhængende ferie, ligesom Ferieloven sikrer lønmodtagere. "Godt set" siger formanden for foreningen Børns Vilkår, Peter Albæk. I pædagogernes fagforening er man skeptisk.

Lønmodtagere kan slå i bordet og med Ferieloven i ryggen kræve tre ugers sammenhængende sommerferie. Og den rettighed bør også gælde for børn.

Det siger et stort flertal af danskerne ifølge en undersøgelse, som analysebureauet Wilke har foretaget for Avisen.dk.

Formanden for foreningen Børns Vilkår, Peter Albæk, glæder sig over danskernes dom.

”Det er godt set. Det understreger en vigtig pointe: Vi skal se børnenes liv i skoler og institutioner som et arbejdsliv. De burde på flere områder have rettigheder, som folk i arbejde, men det har de ikke,” siger Peter Albæk.

Mange små går uden ferie

En rundringning, som Avisen.dk har foretaget til 17 daginstitutioner, viser, at mange børn overhovedet ikke holder sommerferie.

Samtlige ledere og pædagoger, som Avisen.dk har talt med, understreger, at børn har brug for et afbræk fra hverdagen i institutionen – på samme måde, som voksne.

Og ifølge Peter Albæk vokser risikoen for, at de mistrives, hvis de ikke får mulighed for at geare ned.

”Vi skal til at tænke mere i retning af, at livet i institutionerne er BØRNENES arbejdsliv. Derfor kunne man faktisk godt sige, at de også burde have ret til tre ugeres sammenhængende ferie,” siger Peter Albæk.

BUPL: Ikke for enhver pris

Undersøgelsen er foretaget blandt 437 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.

56 procent mener, at børn skal have ret til tre ugers sammenhængende ferie. 20 procent siger nej, mens knap 24 procent er i tvivl.

I pædagogernes fagforening (BUPL), er man skeptisk ved tanken om, at sikre børn de samme rettigheder, som lovgivning sikrer landets pædagoger.

”Ikke for enhver pris. Det skal gerne være sådan, at forældrenes er motiverede og har overskud til at holde ferie sammen med deres børn i de her tre uger. Derfor kommer det an på omstændighederne,” siger faglig sekretær i BUPL Tonny Andersen.

Undtagelser

De fleste børn vil have godt af tre uger sammen med familierne, siger han. Men der er også undtagelser.

”Det kan være der, hvor forældrenes mangler overskuddet, og hvor forholdene hjemme er mere eller mindre kaotiske," siger Tonny Andersen og fortsætter:

"Så kan der sagtens være situationer, hvor det er bedre for børnene at være i institutionen, hvor der er dygtige og kompetente pædagoger til at tage sig af dem."

Børn taber det juridiske slagsmål

Peter Albæk kalder det ”rimeligt”, at børn får en sammenhængende ferie af to-tre ugers varighed – plus nogle mindre ferier fordelt over resten af året.  

”Det er vigtigt. Ligesom andre har fem ferieuger – nogle mere – så er det ret væsentligt, at børn også har det,” siger Peter Albæk.

Han tror imidlertid ikke, at børnene ville vinde i et juridisk slagsmål. For når det kommer til ferierettigheder, må børnenes ret vige for de voksnes ret til at træffe beslutninger på børnenes vegne.

"Sjov tanke"

”Har man rettigheder skal man også kunne udøve dem. Forældre har ret til at kræve tre ugers sammenhængende ferie af deres arbejdsgiver. Men man kan ikke give børnene samme rettighed, medmindre man pålægger forældrene at give dem det – sådan hænger verden sammen,” siger Peter Albæk.


”Det er en sjov tanke, men spørgsmålet er, om det er praktisk lade-sig-gøre-ligt,” siger han.

Det siger loven

§ 14. Af ferien skal mindst 15 dage gives i sammenhæng (hovedferien). Hovedferien skal holdes i perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden).

Fra Ferieloven. Kilde Retsinfo.dk