Endelig på plads: Her er den nye finanslov
Finansminister Nicolai Wammen blandt partilederne fra regeringens støttepartier. (Foto: Scanpix)
Der bliver blandt andet indført minimumsnormeringer i børnehaver, flere penge til psykiatrien og kulturen og uddannelsesloftet bliver revet ned.

Mandag aften blev regeringen sammen med støttepartierne De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet enige om den nye finanslov efter mange og lange forhandlinger.

Og støttepartierne er yderst tilfredse med det aftryk de hver især har sat på aftalen.

– For et års tid siden var der et andet flertalt, som præsenterede en finanslovsaftale, hvor en af nyhederne var en flygtninge ø i Stege Bugt. I år er der en energiø, som del af aftalen. Det viser, at vi sætter en ny grøn dagsorden, siger De Radikales leder Morten Østerggard og fortæller, at det også er lykkedes at fjerne uddannelsesloftet.

– Vi styrker uddannelserne ved at rive uddannelsesloftet ned, og vi styrker integrationen med gratis dansk uddannelse. Aftalen gør håb til handling, siger Morten Østergaard.

Minimumsnormeringer

SF gik til valg på flere pædagoger i daginstitutionerne og hev dermed en sejr med ud af forhandlingslokalerne.

– I dag skriver vi Danmarkshistorie. Vi sikre børnene rettigheder ved at give dem minimumsnormeringer. Børnene vil opleve, at der er langt flere pædagoger i daginstitutionerne, så det bliver set og hørt.

– Vi leverer på det håb, som mange danskere havde om et nyt Danmark efter mange år med besparelser på velfærden, siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr.

Stopper nedskæringer

Hos Alternativet er der også stor tilfredshed med aftalen.

– Det er blevet den mest grønne, klogeste og progressive finanslov nogensinde. I kommer til at kunne læse, at det er tilfældet, siger Alternativets leder Uffe Elbæk, og fremhæver kulturområdet:

– Vi har formået at stoppe nedskæringerne på kulturen og samtidig løftet nogle af institutionerne, siger Uffe Elbæk.

Mindsker uligheden

Pernille Skipper fra Enhedslisten har forhandlet sig frem til bedre vilkår i psykiatrien.

– Vi har landet et markant løft på velfærden og den grønne dagsorden. Jeg er stolt af Enhedslistens aftryk på psykiatrien, som har været forsømt i mange år. Der kommer 600 millioner kroner til psykiatrien, siger Pernille Skipper, der er politisk ordfører for partiet.

– Vi har samtidig sørget for, at der, hvor vi finder pengene, bliver meget mere socialt end tidligere finanslove. Det er en finanslov, som kommer til at mindske uligheden i vores samfund, siger Pernille Skipper.

Her er hovedpunkterne i aftalen

* Minimumsnormeringer indføres. Målet er, at der fuldt indfaset skal være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver. 

I 2020 afsættes der 500 millioner kroner, 600 millioner kroner i 2021, 800 millioner kroner i 2022, 1,2 milliarder kroner i 2023, 1,4 milliarder kroner i 2024 og 1,6 milliarder kroner i 2025.

* Uddannelsesloftet bliver fjernet. Det har som udgangspunktet forhindret studerende, der har gennemført en videregående uddannelse, i at blive optaget på en ny uddannelse.

* Det midlertidige taxameterløft af de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser på universiteterne bliver videreført. 

* Besparelser som følge af omprioriteringsbidraget bliver stoppet på kulturområdet.

* Psykiatriområdet får penge til flere sengepladser.

* Folkeskolen skal løftes med 275 millioner kroner i 2020 stigende til cirka 800 millioner kroner i 2023. 

* Der afsættes midler til udtagning af landbrugsjord, hvilket skal bidrage til at reducere landbrugets drivhusgasudledning.

* Fonden Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 milliarder kroner som skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser.

* Der afsættes penge til en skovfond og mere urørt skov.

Kilde: Finansministeriet. 

via Listen To News