Finansiel Stabilitet anker landsrettens dom mod Eik Bank

RB PLUS Kæmpe risiko kan give bøde til bankchefer Eik Bank (Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix)

Finansiel Stabilitet anker dom og vil have 250 millioner kroner i erstatning fra Eik Banks tidligere ledelse.

Finansiel Stabilitet anker landsrettens dom over seks tidligere ledende medlemmer af færøske Eik Bank. Dommen mod revisionen vil ikke blive anket. Det skriver Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitet anker med krav om 250 millioner kroner i erstatning for udlån, som Eik Bank og dens tidligere ledelse gav.

- Det er Finansiel Stabilitet og de eksterne advokaters vurdering, at landsretten i dommen anlægger en for streng bevisbedømmelse for at statuere ansvar for en banks kreditgivning.

- Og at denne bevisbedømmelse umiddelbart er noget strengere, end hvad Finansiel Stabilitet og de eksterne advokater har vurderet, at der kunne udledes af den foreliggende praksis og teori, skriver Finansiel Stabilitet.

I oktober blev to af de seks anklagede samt revisionen frifundet, mens fire - to direktører og formand og næstformand for bestyrelsen - blev dømt til at betale 28,6 millioner kroner i erstatning plus renter. Det sender det samlede beløb op på 42,6 millioner kroner.

De fire dømte har allerede anket dommen til Højesteret.

- Ankesagen vil omfatte fem konkrete udlånsengagementer, herunder hele det engagement, hvor landsretten har pålagt erstatningsansvar for et tab på 28,6 millioner kroner, samt de engagementer, hvor landsretten fandt, at der var handlet ansvarspådragende, men hvor der skete frifindelse.

- I det ene tilfælde på grund af forældelse og i to andre tilfælde fordi landsretten fandt, at de uforsvarlige forhold ikke var årsag til bankens tab, skriver Finansiel Stabilitet i sin meddelelse om anken.

Finansiel Stabilitet måtte overtage Eik Bank i 2010, da en række udlån kørte den i sænk. Det er altså tab på fem af disse, som Finansiel Stabilitet har afkrævet den tidligere ledelse erstatning for.

Afgørelsen i landsretten var den fjerde i den række af sager, som det statslige selskab har rejst mod chefer i pengeinstitutter, som gik ned under finanskrisen.

I de to største - om Amagerbanken og Roskilde Bank - blev samtlige sagsøgte frifundet.

I den tredje om Capinordic Bank har Finansiel Stabilitet fået medhold.

Disse tre domme er dog ikke det endelige punktum. De er alle under anke i retssystemet.

/ritzau/