FAKTA: Sådan er reglerne for at skyde ulve

Ulven er fredet, og de, der har følt sig truede, kan ikke bare skyde den uden grønt lys fra myndighederne.

Ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, der indeholder et forbud mod at skyde den forsætligt, da den er fredet.

Det betyder, at ulve kun kan reguleres/skydes under særlige betingelser, hvor Miljøstyrelsen kan give dispensation fra direktivets forbud.

Dispensationen kan gives, hvis der ikke findes anden løsning, og det ikke truer ulvens naturlige udbredelse.

* Begrundelsen for dispensation kan være hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller for at forhindre alvorlig skade på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom.

* Ulve skal være såkaldte problemulve, for at Miljøstyrelsen kan give dispensation til at regulere dem. Det kan foregå på følgende måde

- Du oplever problemer med en mulig problemulv.

- Du anmelder hændelserne til den lokale ulvekonsulent hos Naturstyrelsen.

- Ulvekonsulenten vurderer i samråd med Miljøstyrelsen, om der er tale om en problemulv.

* Er der tale om problemulv, kan Miljøstyrelsen i mangel af andre løsninger give tilladelse til at regulere ulven.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

/ritzau/