FAKTA: Regeringen vil samle uddannelser for unge

Regeringen vil med uddannelsesudspil sikre, at flere unge kommer godt videre efter grundskolen.

Omkring 50.000 unge mellem 15 og 25 år uden uddannelse er hverken i gang med en uddannelse eller et job.

Det er ikke godt nok, mener regeringen, som tidligere på sommeren har præsenteret et nyt uddannelsesudspil.

Her er hovedelementerne i "Tro på dig selv - det gør vi", som skal hjælpe unge videre i uddannelsessystemet:

* En ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver den centrale indgang, der skal hjælpe unge op til 25 år.

* FGU skal ifølge regeringen være et enkelt og overskueligt tilbud med høj kvalitet og stor fleksibilitet.

* Der indføres tre alternative spor, der er målrettet de unges forudsætninger: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse samt erhvervsgrunduddannelse.

* I alle spor skal der være fokus på praksisnær undervisning, dansk og matematik, holdfællesskab, digital dannelse og teknologiforståelse.

* Obligatoriske prøver efter hvert modul.

* Klare mål for progression og trivsel.

* Samlet maksimal varighed på uddannelsen er to år.

* Kompetenceløft af lederne og lærere.

* Fokus på ledelsesopgaven.

* Undervisningen foregår i et inkluderende læringsmiljø.

* Specialpædagogisk støtte til elever med funktionsnedsættelse.

* Skoleydelse svarende til produktionsskoleydelse, men med tillæg til forsørgere.

Kommunerne får hovedansvaret for at nå målet:

* Kommunerne skal følge alle unge op til 25 år.

* Kommunerne skal sørge for én plan, der fører til uddannelse eller beskæftigelse.

* Kommunerne skal sørge for én fast kontaktperson under hele forløbet, hvis der er behov.

* Målet er, at der skal være cirka 75 procent uddannelsessteder spredt over hele landet, heraf skal cirka 25 være såkaldte moderinstitutioner.

* I 2030 skal 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse, og andelen af de unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret.

Kilde: regeringen.dk

/ritzau/