FAKTA: Offentligt ansatte har ofte overarbejde
En del medlemmer fra 25 lønmodtagerorganisationer svarer, at de arbejder over for at sikre ordentlig kvalitet.

Samvittighedsfulde offentligt ansatte bør belønnes ved kommende overenskomstforhandlinger, mener FOA og Socialpædagogerne.

Budskabet kommer, efter at en undersøgelse har vist, at mange offentligt ansatte indimellem arbejder over for at kunne løse opgaverne i en "ordentlig kvalitet".

Læs fakta om undersøgelsen her:

* Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Megafon i perioden 8. juni til 3. juli 2017.

* Til undersøgelsen blev anvendt en stikprøve på 14.801 medlemmer, som er erhvervsaktive i kommuner og regioner.

* Der blev gennemført 2944 interview, hvoraf 2851 var ansat i kommune eller region og dermed inden for målgruppen. Svarprocenten var 22 procent.

* I databehandlingen er resultaterne vægtet i forhold til organisationernes andel af det samlede medlemsantal for de deltagende organisationer.

* Respondenterne er blandt andet blevet stillet spørgsmålet "Hvor ofte bruger du tid uden for arbejdstiden for at sikre, at du kan løse dine arbejdsopgaver i en ordentlig kvalitet?"

* 13 procent svarer, at det gør de hver dag. 39 procent svarer ugentligt. Yderligere 17 procent svarer månedligt, 19 procent svarer sjældnere, mens det for ni procent aldrig sker.

* Medlemmer fra følgende organisationer har deltaget:

3F - Den Offentlige Gruppe, Bupl, Danmarks Lærerforening, Dansk El-Forbund, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, DM (Dansk Magisterforening), DSL, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, FOA, Gentofte Kommunalforening, HK Kommunal, Jordemoderforeningen, Konstruktørforeningen, Kost & Ernæringsforbundet, Radiograf Rådet, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Uddannelsesforbundet.

Kilder: Megafon.

/ritzau/