FAKTA: Klageretten er domstolenes vagthund

Krimi
Højesteret (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix)

Advokat vil indbringe tre landsdommere for Den Særlige Klageret, der behandler sager, som vedrører domstolene.

Christian F. Jensen, der er advokat for tre irakere, som hævder, at de er blevet udsat for tortur af danske soldater, har sendt en klage over tre landsretsdommere til Den Særlige Klageret.

Østre Landsret afviste irakernes sager med den begrundelse, at de er forældede. Men dommerne har ikke passet deres arbejde og ikke levet op til deres forpligtelser, mener advokaten.

Læs om Den Særlige Klageret her:

* Den Særlige Klageret ligger i København samme sted som Højesteret.

* Den Særlige Klageret træffer afgørelser i disciplinære sager vedrørende dommere og andet juridisk personale, der er ansat ved domstolene, herunder også ansatte på Færøerne og i Grønland.

* Klageretten behandler desuden sager om genoptagelse af straffesager og udelukkelse af forsvarere fra straffesager.

* Klageretten er sammensat af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en universitetslærer i retsvidenskab eller en anden jurist med særlig videnskabelig uddannelse.

Kilder: Domstol.dk

/ritzau/