FAKTA: Irlands abortlovgivning

En valgstedsmåling tyder på et overvældende irsk ja til at tillade abort frem til 12. svangerskabsuge.

Fredag har 3,2 millioner vælgere i Irland haft mulighed for at stemme om ophævelsen af den ottende forfatningsændring fra 1983.

Stemmer irerne ja, som den første valgstedsmåling indikerer, kan den siddende regering ændre lovgivningen og i stedet sætte aborten fri op til 12. svangerskabsuge.

Bliv klogere på Irlands strenge abortlovgivning her:

* Mellem 1980 og 2012 rejser flere end 150.000 irske kvinder til England og Wales for at få en abort. Det viser tal fra det britiske sundhedsministerium.

* Irlands højesteret træffer i 1992 en principbeslutning om, at kvinder, hvis liv er i fare på grund af svangerskab, kan tillades abort. Men beslutningen bliver ikke fulgt op med en lov.

* I 2010 bestemmer Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at Irland ikke har det lovmæssige grundlag på plads, så gravide kvinder i livsfare kan få foretaget en abort.

* I 2013 vedtager et markant flertal i det irske parlament en lov, der bygger på menneskerettighedsdomstolens afgørelse. Loven tillader abort, hvis svangerskabet udsætter kvindens liv for fare.

* Abort er derimod ikke lovligt, hvis graviditeten skyldes voldtægt eller incest.

* I januar 2018 beslutter den irske regering at udskrive folkeafstemning om en mulig liberalisering af landets abortlovgivning.

Kilde: AFP.

/ritzau/