FAKTA: Ikkevestlige indvandrere koster statskassen milliarder

Finansminister Kristian Jensen præsenterer konklusionerne fra rapporten "Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2015" på et pressemøde i Finansministeriet. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix)

I 2015 kostede ikkevestlige indvandrere og efterkommere staten 36 milliarder kroner.

For anden gang ser Finansministeriet på, hvad forskellige befolkningsgrupper koster den danske statskasse.

Ifølge beregningerne udgjorde ikkevestlige indvandrere og efterkommere en nettoudgift på cirka 36 milliarder kroner i 2015.

Her kan du blive klogere på tallene:

* Indvandrere fra vestlige lande bidrager i 2015 samlet set med fem milliarder kroner til de offentlige finanser. Mange er i job og betaler skat, mens relativt få modtager overførselsindkomst.

* Indvandrere fra ikkevestlige lande indebærer derimod samlet set en udgift på 19 milliarder kroner i 2015. Mange modtager overførselsindkomst og bidrager mindre til de offentlige indtægter, end de trækker på dem.

* Der er meget stor variation i den enkeltes bidrag - navnlig blandt indvandrere fra ikkevestlige lande. I denne gruppe er det godt 36 procent, der bidrager positivt til de offentlige finanser. Omkring 15 procent af gruppen indebærer en udgift per person på mere end 200.000 kroner årligt.

* Den store variation i bidraget for ikkevestlige indvandrere skyldes, at gruppen er meget sammensat. Den omfatter for eksempel både flygtninge (modtagere af asyl), familiesammenførte og personer, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere.

* Indvandrere i job bidrager positivt til de offentlige finanser ved årslønninger på omkring 200.000 kroner og over. Det gælder både for indvandrere fra vestlige og ikkevestlige lande.

* Fik flere ikkevestlige indvandrere job, ville det styrke statskassen med cirka en milliard kroner for hver 1,5 procentpoint, beskæftigelsen øges for de 25-64-årige.

* Asylmodtagere og familiesammenførte til asylmodtagere indebærer en større udgift. Men asylmodtagere i beskæftigelse bidrager i gennemsnit positivt.

* Indvandrere med opholdstilladelse til erhverv har i gennemsnit et betydeligt positivt bidrag. Det gælder især indvandrere under beløbsordningen.

* Efterkommere til indvandrere fra både vestlige og ikkevestlige lande bidrager negativt. Det skal ses i lyset af, at disse grupper hovedsageligt består af børn og unge.

Kilde: Økonomisk analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2015.

/ritzau/