FAKTA: Hvert år omfordeles 17 milliarder blandt kommunerne
Regeringen lægger op til et nyt system for udligning af de økonomiske midler mellem landets 98 kommuner.

Regeringens ekspertudvalg vil med forslag til et nyt udligningssystem sende millioner fra hovedstaden mod provinsen.

Men regeringen pønser ifølge Jyllands-Posten på at mindske det tab, som visse hovedstadskommuner ellers stod til.

Her kan du læse om den store øvelse med at fordele midlerne mellem kommunerne.

* De 98 danske kommuner varetager alle en række opgaver i lokalsamfundet. De driver blandt andet daginstitutioner, skoler og forsøger at få folk i arbejde.

* Lokalbefolkningens indkomst varierer fra kommune til kommune, og det skaber store forskelle mellem kommunernes indtægtsmuligheder.

* På samme måde er der forskel på de forskellige kommunernes udgiftsbehov, da alderssammensætningen og de socioøkonomiske forhold varierer i kommunerne.

* Det er disse to forskelle, man gennem udligningssystemet prøver at udligne.

* Systemet skal sikre, at der ikke er store forskelle i kommunernes serviceniveau i forhold til skatteprocenten.

* I grove træk kan man sige, at 61 procent af de økonomiske forskelle mellem kommunerne bliver udlignet på landsplan.

* Der omfordeles hvert år omkring 17 milliarder kroner mellem Danmarks kommuner fra rig til fattig.

* Mange kommuner er utilfredse med systemet. De mener enten, at de betaler for meget - eller får for lidt.

* Folketingspolitikerne er ved at forhandle et nyt system på plads, efter at en længe ventet rapport om mulige ændringer i udligningen landede 21. februar.

Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ritzau.

/ritzau/