FAKTA: Hvad er adhd?

Adhd er en forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulskontrol. Hos børn ses det oftest hos drenge.

Der er store geografiske forskelle i andelen af børn med en adhd-diagnose. Forældrenes sociale status spiller blandt andet ind, i forhold til om der bliver stillet en diagnose.

Det fremgår af en ny ph.d.-afhandling, skriver Politiken.

Læs her mere om forstyrrelsen, og hvordan diagnosen bliver stillet hos børn:

* Adhd står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det er en neuropsykiatrisk lidelse med forstyrrelse af opmærksomhed, hyperaktivitet og impulskontrol.

* To til fire procent af alle børn opfylder kriterierne for en diagnose, peger undersøgelser på. Cirka syv ud af ti, der får stillet diagnosen, er drenge.

* Hos voksne er der en mere ligelig kønsfordeling. Mindst to procent af alle voksne menes at have adhd.

* Der findes tre forskellige typer af adhd:

- En kombineret type med forstyrrelse af opmærksomhed samt aktivitet og impulskontrol.

- En type med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomhed. Det kaldes ofte add (Attention Deficit Disorder).

- En type med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet.

* Det er på baggrund af en grundig vurdering af barnets symptomer og vanskeligheder i hverdagen, at der bliver stillet en diagnose.

* En adhd-diagnose forudsætter, at symptomerne - uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet - har været til stede før syvårsalderen.

* Hvis man mener, at ens barn kan have adhd, så skal man kontakte egen læge eller kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR.

* Det er en psykiater eller psykolog med en videreuddannelse i psykiatri, der udreder og stiller diagnosen - både i det private og regionale.

* Ofte følger andre problemer med, såsom: søvnforstyrrelser, indlæringsproblemer, motoriske vanskeligheder, adfærdsforstyrrelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, angst eller depression.

* Behandling omfatter normalt en kombination af medicin, adfærds-modifikationer, livsstilsændringer og vejledning.

Kilder: Adhd-foreningen, Ritzau.

/ritzau/