FAKTA: Et halvt århundrede med cpr
I 1968 så cpr-registret og det tifirede personnummer dagens lys for første i forbindelse med en ny type skatteindbetaling. 50 år senere skal nummeret både oplyses hos optikere, lægen og i banken. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh/arkiv/Scanpix
Personnummeret bliver givet til os ved fødslen og er knyttet til en hele livet. Læs om cpr-nummeret her.

Cpr-nummerets guldbryllup med danskerne har både sikret forskere adgang til den store mængde data om borgerne, samt ført til kritik af sikkerhedsbrister og sløset opbevaring af personoplysninger.

Få styr på cpr-nummerets opbygning og formål her:

* Det Centrale Personregister (cpr) blev oprettet 2. april 1968. I Grønland var det i 1972.

* Registret blev oprettet på grund af en ændring i skattesystemet. Hidtil havde hver enkelt borger selv skullet betale skat til skattevæsnet, men med indførelsen af kildeskatten i 1970, blev det en opgave for arbejdsgiveren (kilden).

* Det krævede, at alle borgere fik et id-nummer, cpr-nummeret.

* Cpr-nummeret er et ticifret personnummer, som bliver tildelt alle, der er bosat i Danmark.

* Nummeret angiver fødselsdato, -måned og -år. Desuden kan man i det sidste ciffer aflæse, om der er tale om en mand eller en kvinde.

* Kvinders cpr-numre slutter på et lige tal, mens det for mænd slutter på et ulige tal.

* Fra 2014 blev det muligt for transkønnede at få et nyt cpr-nummer, så nummeret afspejler det oplevede køn.

* Samme år blev det muligt at få nyt personnummer, hvis man har været udsat for misbrug af ens identitet.

* Femte og sjette ciffer i cpr-nummeret angiver fødselsår, og det er ikke muligt ud fra de cifre alene at afgøre, om der er tale om en person på et år eller 101 år. Sammen med det syvende ciffer kan man med hjælp fra en bestemt tabel udregne, hvilket århundrede personen er født i.

Kilde: cpr-kontoret.

/ritzau/