FAKTA: Diplomatiske skridt fra konsultationer til sanktioner
Den tyske topdiplomat Markus Ederer har de sidste fem måneder været udsendt som EU's ambassadør i Moskva. Her ses han i midten under et besøg i Tyrkiet i 2016, hvor han var statssekretær i det tyske udenrigsministerium. Foto: Adem Altan/arkiv/AFP
EU hjemkalder sin Moskva-ambassadør "til konsultationer" efter giftangrebet i Salisbury.

EU's ambassadør i Rusland, Markus Ederer, skal forlade sin post i Moskva og komme hjem "til konsultationer" i Bruxelles de næste 30 dage. Det har EU-landenes stats- og regeringschefer torsdag besluttet på deres topmøde i Bruxelles.

Beslutningen er truffet, umiddelbart efter at EU-lederne har bakket den britiske regering op i dens vurdering af, at Rusland formentlig stod bag nervegiftangrebet 4. marts på en tidligere britisk dobbeltspion og hans datter.

Her kan du se, hvilke værktøjer der er i EU's diplomatiske værktøjskasse:

* Sanktioner er forebyggende skridt eller straffeforanstaltninger, der bruges til at reagere på politiske udfordringer og udviklinger, der går imod EU's fælles mål og værdier.

De bruges typisk som reaktion på terror, atomprogrammer, brud på menneskerettigheder, annektering af andre landes territorium og bevidst destabilisering af suveræne nationer.

* Diplomatiske sanktioner omfatter forskellige indgreb i de normale diplomatiske forbindelser med et land.

At kalde en ambassadør hjem "til konsultationer" i en begrænset periode regnes som et relativt alvorligt skridt - uden at der dog er tale om, at man helt afbryder de diplomatiske forbindelser.

EU har sit eget korps af ambassadører rundt i verden, ligesom de 28 medlemslande har hver deres. EU som sådan kan kun hjemkalde sine egne ambassadører, men det understreger situationens alvor, hvis nogle eller alle medlemslande følger trop og også trækker deres nationale udsendinge hjem.

* Målrettede sanktioner skal rodfæstes i EU-lovgivning. De bliver brugt til at straffe personer, virksomheder eller sektorer i en gruppe eller et land for deres handlinger. Typiske skridt er:

- Våbenembargo: EU forbyder salg af alle eller bestemte typer våben til landet.

- Indrejseforbud: EU-landene forbyder navngivne personer indrejse i EU eller - hvis der er tale om EU-borgere - forbyder dem at rejse uden for deres hjemland.

- Indefrysning af aktiver: Navngivne personers værdier i EU - for eksempel ejendomme og bankindeståender - bliver blokeret. Borgere og virksomheder i EU må heller ikke stille midler til rådighed for folk på listen.

- Økonomiske sanktioner: Rettet mod navngivne virksomheder eller hele sektorer - for eksempel olieudvinding eller våbenindustri - af et lands økonomi. Der kan for eksempel være tale om import- og eksportforbud for bestemte varer, investeringsforbud eller forbud mod at yde bestemte former for service.

* Internationale sanktioner:

EU og EU-landene gennemfører alle sanktioner vedtaget i FN's Sikkerhedsråd.

Kilde: Rådet for Den Europæiske Union.

/ritzau/