FAKTA: Det ved vi om regeringens finanslovsudspil

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) foreslår at skrotte et affaldsgebyr, der er forhadt af erhvervslivet.

Regeringens udspil til en finanslov er på trapperne.

Over den seneste uge er dele af udspillet blevet præsenteret drypvist i en række medier.

Her er det, vi foreløbigt ved om udspillet til fordelingen af statens mange milliarder:

* Udsatte børn: Over de kommende fire år prioriteres én milliard kroner til udsatte børn. Heraf går 760 millioner kroner til flere pædagoger i vuggestuer med børn fra sårbare familier.

* Museer og teatre: Der er i regeringens finanslovsudspil afsat 100 millioner kroner årligt over en fireårig periode til en række kulturelle initiativer. Blandt andet går pengene til museer og en kulturel undervisningsindsats for landets 4. klasser.

* Psykisk syge: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner årligt i permanente midler på den kommende finanslov til borgere med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser.

* Ældres ensomhed: I udspillet vil man afsætte 100 millioner kroner om året i fire år til bekæmpelse af ensomhed, sorg og depression blandt ældre - i alt 400 millioner kroner.

* Humanitært bidrag: Regeringen vil afsætte 2,6 milliarder kroner til det humanitære bidrag, der typisk går til verdens brændpunkter, i 2019. Det er en stigning på 100 millioner kroner i forhold til 2018 og et historisk højt niveau.

Der lægges i alt op til, at man bruger 1,1 milliarder kroner mere på hjælp til udviklingslandene i 2019.

Stigningen skyldes blandt andet bedre økonomi i Danmark, en efterregulering fra 2017 og nye regler, der gør, at en del af udgifterne til flygtningemodtagelse kan medregnes som udviklingsbistand.

Dansk udviklingsbistand vil lande på cirka 0,7 procent af bruttonationalindkomsten.

* Kystsikring: Der afsættes flere penge til at sikre den jyske vestkyst fra 2020. I de nuværende fire fællesaftaler med syv kommuner, der udløber i år, er der afsat knap 97 millioner kroner årligt på finansloven. Det beløb vil man lade stige til knap 185 millioner kroner årligt fra 2020 til 2024. I 2019 forlænges de nuværende aftaler.

* Ankestyrelsen: Regeringen vil i sit finanslovsforslag tilføre Ankestyrelsen 35 millioner kroner ekstra i 2019 for at nedbringe lange sagsbehandlingstider.

* Gastronomiske investeringer: Regeringen vil afsætte 10 millioner kroner om året de næste fire år til at fremme dansk gastronomi.

* Slut med affaldsgebyr og andre byrder: Regeringen vil blandt andet af med et administrationsgebyr for affaldshåndtering. Der foreslås afsat 40 millioner kroner i 2019 til arbejdet med at justere regler, der skal lette byrder for erhvervslivet.

Kilder: Politiken, Kristeligt Dagblad, Ritzau.

/ritzau/