FAKTA: Borgerforslag kræver 50.000 underskrifter

Før et borgerforslag kan tages op i Folketinget skal 50.000 borgere støtte forslaget.

11 af Danmarks største miljø- og udviklingsorganisation har stillet et borgerforslag om en dansk klimalov, der skal sikre, at Danmark træder aktivt ind i kampen mod klimaforandringerne.

Tirsdag aften fik borgerforslaget de 50.000 underskrifter, der kræves, før forslaget kan tages op i Folketinget.

Et borgerforslag kan dog kun fremsættes i Folketinget af ministre eller medlemmer af Folketinget.

Her kan du læse mere om, hvordan man stiller et forslag:

* Borgerforslag kan stilles på hjemmesiden borgerforslag.dk. Man skal logge ind med NemID og personnummer.

* Mindst tre personer med stemmeret til Folketinget skal være medstillere af forslaget.

* Hvis et forslag inden for 180 dage får støtte fra 50.000 borgere med stemmeret til Folketinget, skal Folketingets partier tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et beslutningsforslag i Folketinget. Ifølge grundloven er det nemlig kun folketingsmedlemmer og ministre, der kan fremsætte forslag i Folketinget.

* Forventningen er, at det som hovedregel vil være de politiske ordførere fra de partier, der støtter ordningen om borgerforslag, der i fællesskab fremsætter forslaget.

* Herefter behandles beslutningsforslaget på samme måde som Folketingets øvrige beslutningsforslag.

* Der er en række regler for, hvad man kan stille forslag om. Forslag, der handler om ændringer af Grundloven eller forhold vedrørende Grønland og Færøerne, vil blive afvist.

* Folketingets administration vil også afvise forslag, der er helt usammenhængende og uforståelige, eller som har karakter af en vittighed eller indeholder reklame eller andre kommercielle budskaber.

Kilde: borgerforslag.dk.

/ritzau/