Et amt lukker og slukker
Farvel ? Godt 800 medarbejdere i Århus Amt pakker i disse dage flyttekasserne. 1. januar er det slut med deres gamle arbejdsplads, når amterne bliver afløst af fem regioner som en konsekvens af strukturreformen

Toppen af to palmer kigger op af en flyttekasse ved indgangen til Århus Amt. Bortset fra den enlige kasse ser her ud, som det plejer. Smilende kvinder tager imod i receptionen. Gangene ligger hengemt i et søvnigt 70 er mørke. Og medarbejdere vandrer frem og tilbage mellem kontorer med mapper under armene. Men tingene er langt fra, som de plejer på Amtsgården i Højbjerg.
Det afslører et blik ind bag de lukkede døre til kontorerne. Her sidder mænd og kvinder på hug på gulvet, mens de sorterer papirer i smid ud -bunker og gem -bunker. Enkelte skriveborde er allerede kørt væk, andre på vej ud. Tilbage står småborde, som medarbejderne må nøjes med i de kommende tre dage. Derefter er det slut. Århus Amt lukker.

Flytter til 70 adresser

Officielt sker det 29. december, når medarbejdere og politikere møder op i det gule hus for at tage afsked med amtet, der forsvinder til fordel for den større Region Midtjylland. Inde i huset har de godt 800 medarbejdere længe forberedt deres farvel. At nedlægge et amt og overflytte ikke bare medarbejdere, men også inventar og sagsdokumenter til godt 70 nye arbejdspladser i stat, kommuner og den nye Region Midtjylland er nemlig en kæmpeopgave.
»Det er ikke bare at få alle vores ting pakket ned. Det er også at sørge for, at tingene ender de rigtige steder, så folk er klar til at begynde i deres nye job 2. januar,« forklarer Birgitte Thingholm, der er kommunikationschef i Århus Amt. At det er en kæmpeopgave kan også Danny Jensen, forvalter i Århus Amt og tovholder på hele flytteprojektet, skrive under på. I kælderen fylder bunke efter bunke med tomme flyttekasser op. Dem er der købt godt 6.000 af, fortæller Danny Jensen, der har været i gang med at planlægge den store udflytning i over et år.
»Det er et 26.000 kvadratmeter stort hus, der skal tømmes. Alene i dag har vi flyttet 3.500 personsager til Århus Kommune,« gør han opmærksom på og tilføjer, at de nok skal nå det.
»Jeg er stadig overbevist optimist. Men vi kommer til at knokle hver dag fra nu af. Også 30. december, hvor vi ellers skulle holde fri. Vi skal jo nå det,« smiler han.