En dronning - seks statsministre

Kongelige
Poul Schlütter deltog i kronprins Frederiks 18-års fødselsdag 26. maj 1986. (Arkivfoto) (Foto: Mogens Ladegaard/Ritzau Scanpix)

Fem tidligere og en nuværende statsminister fortæller om deres samarbejde med dronningen.

Dronningen har arbejdet sammen med seks statsministre siden 80'erne. I et interview fortæller de om deres forhold til dronningen, og de har hver især valgt et foto fra en dag, som de husker som noget særligt.

 

POUL SCHLÜTER:

1982-1993

Dåsetale er hendes ord

- Jeg kan godt lide billedet, fordi jeg husker dagen som glædelig. Man kan se det på de mange smil. Kronprins Frederik fyldte 18 år og skulle i den anledning optages i Statsrådet. Han blev modtaget i statsrådssalen på Christiansborg af dronningen og mig. Fordi han er kronprins og skal være Danmarks konge, var stemningen højtidelig. Men også afslappet, for sådan er vi danskere, inklusive dronningen.

Som statsminister i godt ti år er Poul Schlüter den regeringsleder, der har haft flest officielle møder med dronningen. Med årene kom de tæt på hinanden, særligt gennem de ugentlige orienteringsmøder på Amalienborg, hvor først statsministeren og siden udenrigsministeren mødes med dronningen.

- De uger, hvor dronningen og jeg begge var i landet, mødtes vi om onsdagen klokken 10 i dronningens arbejdsværelse. Jeg har regnet mig frem til, at det nok er sket i omegnen af 200 gange, så lærer man hinanden godt at kende.

- Jeg fortalte hende, hvad regeringen var optaget af lige nu, og om, hvad der skulle ske de kommende uger. Hun var altid velforberedt og havde tænkt over, hvad hun ville tale om. Vi kunne tale frit, for der bliver ikke taget referat. Det var en fortrolig samtale mellem hende og mig.

Hvad husker du især?

- Hendes begavelse og store viden. Både om nutidige og historiske forhold. Der er ingen, der som hende kan fortælle danmarkshistorien. Det har vi senest oplevet i tv-programmet om hendes far (Frederik IX på DR, red.)

- Men hun kan også meget andet - brodere og male, og det er den alsidighed, der gør hende til en personlighed. Tænk bare på hendes måde at tale på - det er et rent og klart dansk - det lyder som i gamle dage.

Du har sagt, at hun er lidt af en sprogkunstner. Hvordan?

- Engang hvor vi talte om de taler, vi hver især holdt, så sagde hun pludselig: "Ja, statsminister, Deres tale er jo en dåsetale". Med det mente hun, at min nytårstale, modsat hendes, var forudindspillet. Når den blev transmitteret på tv, sad jeg jo til taffel på Amalienborg. Dåsetale var et ord, hun skabte.

 

POUL NYRUP RASMUSSEN:

1993-2001

Hendes kropssprog siger det hele

- Billedet er taget på Fredensborg Slot under Bill Clintons besøg i 1997. Præsidenten lytter til dronningen, der fortæller om slottet og udsmykningen i loftet. Jeg sidder jo ved siden af og kan ikke undgå at høre, hvordan samtalen skrider frem og kommer til at handle om internationale forhold. Billedet er interessant, fordi det viser verdens mest magtfulde mand i samtale med dronningen, som jo ingen politisk indflydelse har. Til gengæld har hun som monark en naturlig autoritet, som jeg kunne mærke, at han var imponeret af.

Du blev statsminister i 1993. Hvordan husker du jeres første møde?

- Det var noget overraskende. Jeg havde ventet, at vi skulle begynde med lidt smalltalk, sådan som man ofte gør for at nærme sig hinanden. Men dronningen brugte ikke mange ord, før hun gav udtryk for, at nu ville hun gerne videre til det centrale. Det kom til at præge de mange samtaler, vi senere fik. Det var store emner, som krigene på Balkan og indsættelsen af Nelson Mandela i Sydafrika, hun var optaget af.

Det siges, at man skal være forberedt inden et møde med dronningen?

- Ja, du kan godt slippe af sted med at være lidt rund i dine formuleringer, men når du så siger farvel, så kan du fornemme, at det alligevel ikke har været helt godt. Dronningen siger jo ikke, hvis hun er utilfreds, men du kan aflæse det på hendes kropssprog. Det skete for mig en enkelt gang, hvor jeg var meget travlt optaget af nogle store beslutninger.

Hvad har hun især formået i de år, hun har været regent?

- At være nationens samlende figur. Den opgave har hun løst til topkarakter. Det er godt gået, for det er ikke en selvfølge at kunne bevare så høj en grad af popularitet og respekt i så mange år.

Er det rigtigt, at du engang kom til at træde på hendes slæb under en dans?

- Faktisk skete det to gange for mig. Den ene gang til en fest i kongehuset, den anden gik hun foran mig - det må have været ved en officiel begivenhed. Jeg tror, hun sagde noget i retning af "Det ville være nyttigt, hvis De trådte ned fra mit slæb". Hun tog det med et smil.

 

ANDERS FOGH RASMUSSEN:

2001-2009

Hun kan være lidt af en drillepind

- Fotoet er fra 2005, hvor vi fejrer 60-året for befrielsen. Det var en glædelig begivenhed, men der er også en alvor, fordi vi er i Mindelunden med gravene over de faldne frihedskæmpere.

- Jeg har valgt det, fordi Anden Verdenskrig ofte var et samtaleemne, når jeg mødtes med dronningen. Hun var kun et barn dengang, men befrielsen kan hun svagt erindre.

- I min tale den aften sagde jeg tak til frihedskæmperne for at have reddet Danmarks ære, og så gjorde jeg op med samarbejdspolitikken. Det er altid en diskussion, om man skal give undskyldninger for det, der skete i fortiden. Dronningen vidste på forhånd, at jeg ville gøre det.

Hvad er dronningens største styrke?

- Det er den kloge og tænksomme måde, hun udøver sit hverv på. Hun evner at sige noget indholdsrigt og meningsfyldt uden at komme til at genere nogen politisk. Det er virkelig en kunst at kunne det. For nylig oplevede vi det, da hun holdt tale på tv om corona, hvor hun på en meget elegant måde fik givet en formaning til alle.

- Eller som da hun før jul gav et interview til en svensk avis, hvor hun sagde noget om klima. Hun går til grænsen uden at overskride den.

Hvor godt lærte du hende at kende?

- Dronningen skal jo være forsigtig, når det gælder hendes personlige opfattelse af tingene. Men jeg oplevede, at hun lukkede mere og mere op for posen gennem de otte år, hvor jeg var statsminister. Selv om hun ikke på noget tidspunkt gik for langt, så fik jeg efterhånden et indtryk af hendes meninger. Jeg tror, jeg kender dem bedre, end mange andre.

Har du et godt råd til den, der skal møde dronningen for første gang?

- Vær forberedt, for hun kan finde på at slå ned på en enkelt ting, som hun gerne vil have svar på. På den måde er hun lidt af en drillepind. Det mærkede jeg på mit første statsråd som ung skatteminister, hvor jeg skulle forelægge et lovforslag, der handlede om passiv forædling i tøjbranchen. Dronningen syntes, at passiv og forædling var to modsatrettede ting, og det havde hun jo helt ret i.

 

HELLE THORNING-SCHMIDT:

2011-2015

Det var sjovt og hyggeligt sagt

- Der var ingen tvivl om, at 100-året for danske kvinders stemmeret var betydningsfuldt for dronningen. Ved et af de møder, vi holdt forud for fejringen, fortalte hun, hvordan kvinderne dengang i 1915 gik i optog til Amalienborg for at takke hendes bedstefar (Christian X). På en sjov måde fik hun sagt, at hun ikke var helt sikker på, at han syntes, at det var så fantastisk.

Du var Danmarks første kvindelige statsminister. Hvilken betydning havde det for jeres samarbejde?

- Jeg tror, at hun var glad for, at hun fik lov til at opleve, at Danmark fik en kvindelig statsminister. Det skabte nok en form for bånd, for eksempel kunne jeg mærke, at hun satte pris på de taler, jeg holdt for hende, da hun havde regentjubilæum, og da hun fyldte 75 år. I en af dem talte jeg om den betydning, hun har haft for danske kvinder. Hvordan hun har inspireret mange, særligt i 1970'erne og 80'erne, til at gribe nogle muligheder. Det er der måske ikke så mange før mig, der har sagt til hende.

Er der et møde, du især husker?

- Ja, et af de første, da jeg var blevet statsminister. Det var umiddelbart efter et statsråd med hele regeringen om bordet. Både dronningen og kronprinsen var til stede, og så sagde hun: "Sænk skuldrene, det her er et rum, hvor man kan slappe af og sige, hvad man vil. Der er ikke noget, der kommer uden for de her fire vægge". Det syntes vi alle, var sjovt og hyggeligt sagt.

Der er bred opbakning til monarkiet i den danske befolkning. Du bor i øjeblikket i Storbritannien, hvor mange ser kritisk på kongehuset. Hvad er forskellen?

- Dronning Elizabeth har begået mange fejl, blandt andet over for prinsesse Diana. Modsat vores dronning, som aldrig har sat en fod forkert. Selv en skilsmisse (Alexandra og Joachim, red.) formåede hun at håndtere på en fin måde.

- Jeg er sikker på, at dronningen syntes, det var svært, men hun greb det rigtigt an. Siden er Alexandra og Joachim jo blevet en slags rollemodeller for den "gode" skilsmisse.

 

LARS LØKKE RASMUSSEN:

2009-2011 - 2015-2019

Fra det reserverede til det mere fortrolige

- Der stod en stærk blæst lige i hovederne på os, og det var ekstremt koldt den dag foran parlamentet i Reykjavik. Det var en timelang forestilling, og jeg nåede at tænke, om man kan byde det til en kvinde i den alder. Men det kan man åbenbart, for dronningen tog det i stiv arm.

- Jeg har valgt billedet, fordi det siger meget om hendes måde at være på - hendes udholdenhed. Men det vidner også om det renommé, hun har ude i verden. Vi fejrede 100-året for Islands selvstændighed, men selv om de dengang sagde farvel og tak til Danmark, så sætter islændingene stadig vores kongehus højt.

Du var statsminister, da prins Henrik blev syg. Hvordan kom det til at præge jeres samtaler?

- I den periode opbyggede vi en fortrolighed, som jeg værner om i dag. Men jeg kan godt sige, at dronningen var meget lettet, efter at hun i sin nytårstale (i 2017, red.) havde sagt, at prinsen ville gå på pension. Dagen efter var der nytårskur på Amalienborg, og der var lettelsen tydelig. Både hos hende og prinsen. Nu var budskabet kommunikeret ud, og det var blevet godt modtaget i befolkningen.

Du har været statsminister i to perioder. Hvordan udviklede jeres samtaler sig over årene?

- Fra det mere reserverede til en større grad af fortrolighed. Jeg har klart indtryk af, hvor hun står. Ikke partipolitisk, for det er jo ikke politik som i politik, man taler om. Men grundholdningerne kender jeg.

- Jeg synes også, at jeg med tiden fik en bedre og bedre fornemmelse for, hvad man kan tale med dronningen om. Men det siger måske mere om mig end om dronningen, at jeg tænker sådan. Hun har jo set statsministre komme og gå og har sikkert haft den oplevelse mange gange.

Du har engang rost dronningen for at være menneskelig uden at være almindelig. Kan det blive sværere for kronprinsparret at mestre det, når det engang bliver deres tur?

- Der er ingen tvivl om, at det er noget andet at være royal i dag end tidligere, fordi vi alle kommer tættere på, blandt andet via sociale medier. Men jeg er helt tryg ved, at kronprinsparret i deres stærke makkerskab kan holde den balance.

 

METTE FREDERIKSEN:

2019-

Hun behøver kun at sige et par enkelte ord

- Det var noget særligt at møde dronningen i Det Kongelige Teater til fejringen af 100-året for Genforeningen tilbage i januar, fordi hun på mange måder både repræsenterer fortiden og nutiden.

- Det gælder for mange danskere, mig selv inklusive, at vi faktisk ikke har haft andre regenter end dronningen. Hun er en meget væsentlig del af den moderne danmarkshistorie og binder på den måde det hele sammen.

Siden Det Kongelige Teater er Danmark blevet ramt af coronapandemien. Hvad har det betydet for dit og dronningens samarbejde?

- Der sker noget særligt i vores relation, når man skal få Danmark igennem den største krise siden Anden Verdenskrig. Det bliver en anden måde at tale sammen på. En anden fortrolighed, intensitet og alvor.

17. marts oplyste Mette Frederiksen på et pressemøde, at regeringen ville indføre et forbud mod forsamlinger på flere end ti personer. Umiddelbart efter holdt dronningen tale, og den har ifølge statsministeren haft stor betydning for, at befolkningen bakker op om de beslutninger, der er taget.

- Jeg stod og så med, ligesom mere end tre millioner danskere gjorde den aften. Man var slet ikke i tvivl om, at dronningen mente det med krop og sjæl.

- Hendes autoritet efter fire årtier som regent er så stor, at hun kun behøver at sige et par enkelte ord, så ved vi godt, at det er sådan, vi skal gøre tingene. Det har stor betydning for, at vi kan komme igennem det her med det nationale sammenhold i behold.

Hvad er dit indtryk af dronningen i sådan en krisesituation?

- Jeg oplever en dronning, som er fuldstændigt tilstedeværende i krisehåndteringen. Ofte fremhæves dronningens dybe viden om rigsfællesskabet og vores historie. Men jeg oplever en dronning, som er lige så belæst og reflekteret i forhold til det dagsaktuelle.

- Med en fuldstændig detaljeret viden om udviklingen af corona og perspektiverne ikke bare i Danmark, men også i andre lande. Der er ikke tid til at tøve i denne tid. At opleve en dronning, der heller ikke tøver, er en meget, meget stor styrke for os som folk.

/ritzau/

Vielse af par af samme køn i Frederiksberg Have
Nyheder

Rekordmange par

af samme køn

har sagt ja til hinanden

fremstilling af eksklusivt mundbind
Helt vildt

Fremstiller mundbind

til 9,4 millioner kroner

Toldere med narkohund ved den svensk-danske grænse
Krimi

Hunde afslørede

ung narkosmugler

Livreddertårn på Grenå Strand
Nyheder

Opråb: Læg

mobilen og hold

øje med børnene

Danske pengesedler og mønter
Nyheder

Feriepenge: Regn

med at få forkert

beløb udbetalt 

Sangerinden Oh Land
Kendte

Oh Land viser babyen

frem: - Se hvad

storken kom med

Sygeplejerske med vaccinen Sinovac
Corona

Tror på vaccine

til efteråret

Danseren Silas Holst og skuespilleren Jakob Fauerby på dansegulvet i Vild med Dans
Film og TV

Danseveteraner

gør comeback i

Vild med Dans

billede fra google streetview af kvinde og mand på en bænk i Lima
Helt vildt

Mand opdager

utroskab via

Google Maps

Prins Harry og hertuginde Meghan
Kongelige

Harry og Meghan

flytter igen

Prins Joachim kronprins Frederik Cayx morgenmad
Kongelige

Første billede

efter blodproppen:

Storebror på sygebesøg

Retten i Herning
Krimi

Slag og lussinger:

Dømt for vold

mod konfirmander

Søby Brunkulssø
Krimi

Mand omkommet 

i badesø

Dronning Margrethe tale
Nyheder

Konfirmation eller

bryllup forude?

Skriv den gode tale

Villy Søvndal vil være borgmester
Nyheder

Villy Søvndal vil

være borgmester

Hvepsebo
Nyheder

Sådan holder du

hvepsene væk

Tandbørste
Sundhed

Din tandbørste 

er en bakteriebombe

Dwayne "The Rock" Johnson
Kendte

Her er verdens bedst

betalte skuespiller

Joe Biden og Kamala Harris primærvalg
Nyheder

Hun er Bidens 

vicepræsidentkandidat

Simone Egeriis
Kendte

Tidligere barnestjerne:

Mor for anden gang

Et badedyr formet som en delfin
Krimi

Danmarks dyreste

samling af badedyr

Anders Bondo Christensen fra Lærernes Centralorganisation
Nyheder

Anders Bondo

stopper 

Unge mennesker samlet i Dyrehaven til fest forud for skoleåret
Nyheder

Ingen “puttefest”

i Dyrehaven i år

En ildsøjle stiger til vejrs efter en stor eksplosion i den russiske by Volgograd.
Helt vildt

Se videoen:

Ny voldsom

eksplosion

Østerstrand i Fredericia
Krimi

Mand i kritisk tilstand

efter hovedspring på

lavt vand

Modelfoto af en coronavaccine
Nyheder

OVERBLIK:

Så tæt er vaccinerne

på målstregen

Anders Bondo Christensen fra Lærernes Centralorganisation
Nyheder

Endelig: KL og lærerne

er enige 

Christian Kjær
Kendte

Rigmand ramt af "liggepest"

Passagerer med mundbind i Aarhus
Corona

Over 100 nye:

Nu stiger antallet

af smittede igen

Sofie Østergaard
Kendte

Populær tv-vært får ny udfordring

Mor og søn med mundbind i bus
Corona

Nye områder udpeget: Her skal der også bruges mundbind

vaccine
Corona

Putin: Vi er klar med vaccine mod covid-19

Pengesedler og mønter
Nyheder

R lægger stemmer til: Der skal betales topskat af feriepenge

Hedebølgen er ankommet til Ofelia Plads i København
Nyheder

Trods hedebølge: Glem alt om varmefri

Lina Rafn
Kendte

Lina Rafn springer ud som tv-vært

Dværgplaneten Ceres
Helt vildt

Opdagelse: Planet er fyldt med havvand

Donald trump og sikkerhedsvagt
Nyheder

Donald Trump ført væk fra pressemøde - person skudt

Villa
Nyheder

Prisen på din bolig er eksploderet

Michala Kjær Patrick Brylov
Kendte

Janni Spies’ datter:

Hemmeligt gift

Kvinde iført mundbind
Corona

Er du i tvivl? - her er rejsereglerne i Skandinavien

person ved computer
Nyheder

Dårlige it-vaner - det her skal du være obs på

Magnus Heunicke pressemøde
Corona

Vil sikre billige

mundbind

Skolestart corona bekymring
Corona

Mange forældre

bekymret for skolestart

Skuespiller Antonio Banderas
Corona

Superstjerne smittet med corona

Politi krimi Bornholm
Krimi

Politiet rykker ud til

overfald med hammer 

Bruuns Galleri Aarhus
Krimi

Rumænsk tricktyv

narrede 75-årig 

Connie Nielsen
Underholdning

Dansk skuespiller scorer

stor Hollywood-rolle

Statsminister Mette Frederiksen corona pressemøde
Corona

Statsministeren:

Ikke behov for

ny nedlukning

Vatpind test corona
Corona

40 børn sendt i isolation

En slange i et toilet
Helt vildt

Skulle på toilettet:

Fandt stor slange

i kummen

Sundhedsminister Magnus Heunicke
Corona

Indkalder til

nyt pressemøde 

Islands Brygge aften
Nyheder

35 sigtet for at spille

høj musik om natten

Kronprinsesse Mary
Kongelige

Mary springer ud

som hovedtaler

Musikerne Ole Kibsgaard og Kaya Brüel foran piano
Film og TV

Morgensang på DR

- uden Faber

komikeren Geo
Kendte

Infertil komiker

er blevet far

til mirakelbaby

strand med badegæster
Nyheder

Mulig varmerekord:

Skoldhed uge venter

Bil støvsuges
Biler

Solcreme og håndsprit

kan skade din bil

Blå blink fra udrykning
Krimi

En person omkommet

i boligbrand - syv andre

reddet ud

Modelfoto af en vaccine mod covid-19
Corona

Dilemma: Hvem skal

først vaccineres

mod corona?

Simon Cowell og Lauren Silverman
Kendte

"X Factor"-dommer brækkede ryggen - nu er der nyt

Mette Frederiksen
Nyheder

Ny meningsmåling: Mette F. går bomstærk ind i efteråret

Kvinde med mundbind
Corona

Coronasmitte: Norsk kommune lukker ned

hund
Dyreliv

Pas på dyrene i hedebølgen - få gode råd her

Indlandsisen på Grønland
Krimi

Dødsulykke på indlandsisen: Faldt formentlig ned i en sprække

Johnny Reimar
Kendte

Vinker farvel til havudsigt: Partykonge forlader nordsjælland

Jussi Adler-Olsen.
Kendte

Vild kontrakt til Jussi Adler-Olsen: Succes-bøger forvandles til international tv-serie

badestrand
Nyheder

Søndag blev årets hidtil varmeste dag

person drikker vand af et glas
Nyheder

Eksplosion i vandforbruget tørlægger dele af København

Einar
Krimi

Demente Einar er endnu ikke fundet

Et uge-vejrkort med sol og høje temperaturer
Nyheder

Hedebølge i august

er sikker

Billede af Simon Cowell
Kendte

"X Factor"-dommer

brækkede ryggen

bananer
Mad og drikke

Hader du også brune pletter på bananerne?

Billede af et lysende objekt med stjerner omkring.
Helt vildt

NASA fjerner

stødende navne i universet

To terrassevarmere stående blandt mange grønne planter
Krimi

Slemt forbrændt af

terrassevarmer

En politimand og hans sorte schæferhund Max
Dyreliv

Politihund finder

forsvundet mor og baby

første dag på jobbet

Kæmpe krater i Beirut
Nyheder

43 meter dybt krater

fra Beirut-eksplosion

kan ses fra rummet

En fuldstændig smadret stationcar ligger på siden med en falckvogn ved siden af.
Krimi

Voldsom ulykke

med fastklemte

Islands Brygge fyldt med affald og tomme flasker
Krimi

Politiet modtager

hundredvis af støjklager

Oh Land
Underholdning

X Factor-dommer er

blevet mor igen

Medina sanger
Kendte

Medina er gravid