EL-profil: Der er mest varm luft i Mette F.'s pensionsballon

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

DET ER fint, at Socialdemokratiet omsider er kommet med et udspil om tidligere tilbagetrækning. Men Mette Frederiksens bud er ikke svaret på de store problemer, som den stigende pensionsalder har skabt.

Det grænser også til bevidst vildledning, når Mette Frederiksen siger, at ”den 17-årige kommende håndværker kan vide, at efter 41-42 år, er værnepligten på arbejdsmarkedet aftjent” (Jyske Vestkysten 22.01.18). Da hun præsenterede forslaget for pressen sagde hun samtidig, at retten til tidligere pension følger med den stigende pensionsalder. Pensionsalderen bliver altså 75 år for den 17-årige murer, minus 3 år. Det vil sige 55 år på arbejdsmarkedet!

I DAG ER det sådan, at 2/3 af de faglærte og ufaglærte har forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 65 år. Mange af dem har været så heldige, at de kan gå på efterløn. Men den mulighed fortoner sig mere og mere, for efterlønsalderen følger også folkepensionsalderen med op. Hvad skal de så leve af, hvis de ikke kan arbejde mere?

Og hvad med de 20 procent af 3F'erne, der har forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 60 år? Mange er afgået ved døden, de allerheldigste får en førtidspension. Hvad med de andre, der bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan mere, eller mangler de fornødne kvalifikationer? Hvad skal de leve af?

Det er de spørgsmål, Mette Frederiksen skal svare på. Det har hun ikke gjort med sit oplæg, og de spørgsmål kan hun ikke svare på, så længe hun ikke vil forholde sig til ondets rod: Forliget om, at pensionsalderen skal stige i takt med den gennemsnitlige levealder. Det er et helt igennem usolidarisk princip. Men det vil Mette Frederiksen åbenbart holde fast i med det resultat, at hun i 2020 stemmer for, at pensionsalderen skal stige til 69 år med virkning fra 2035.

VI TAGER selvfølgelig gerne i forhandlinger om at forbedre vilkårene for dem, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet og for dem, der bliver slidt ned. Vores udgangspunkt i de forhandlinger er vores egne forslag:

  • Stop stigningerne i pensionsalderen, den skal ikke være højere end 67 år.
  • Indfør reelle rettigheder til tidlig tilbagetrækning på dagpenge efter 40 år på arbejdsmarkedet, og ret til delvis tilbagetrækning på dagpenge efter 35 år på arbejdsmarkedet. (Se Enhedslistens forslag her)
  • Til de nedslidte skal der være ret til førtidspension hvis arbejdsevnen er nedsat med 2/3 og ret til seniorførtidspension hvis arbejdsevnen er nedsat med halvdelen. (Se Enhedslistens forslag her og her)

Men desværre lægger Mette Frederiksen slet ikke op til at forhandle med venstrefløjen. Hun vil lave forlig med arbejdsgiverne og med de partier, der kun har en ting i hovedet, nemlig at sætte pensionsalderen i vejret, og som i øvrigt allerede har skudt hendes forslag ned. Forhåbentlig kan det kommende folketingsvalg overbevise hende om, at hun skal finde reelle løsninger sammen med Enhedslisten og andre, der vil skabe løsninger for de mange.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.