Ekspert om udspil: Vil kunne hjælpe en S-regering
Parterne kan hjælpe en regering med at finde løsninger på spørgsmål inden for arbejdsmarkedsområdet., siger Søren Kaj Andersen til Avisen.dk. (Foto: Foto: Københavns Universitet)
Socialdemokratiet vil have et arbejdsmarkedsråd med fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Ideen er løs, men kan hjælpe en fremtidig mindretalsregering, vurderer ekspert.

Et arbejdsmarkedsråd vil kunne hjælpe mindretalsregeringer med at løse udfordringer og styrke nye politiske forslag.   

Det vurderer Søren Kaj Andersen, der er arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet, om Socialdemokratiets nye udspil. Partiet vil oprette et permanent råd bestående af fagbevægelsen, arbejdsgivere og politikere - altså en fast treparts-institution. 

Udspillet

Rådet skal blandt andet rådgive ministre om alt fra efteruddannelse til de store udfordringer på arbejdsmarkedet. Man er dog tidligt i processen, vurderer forskeren.  

- Parterne kan hjælpe en regering med at finde løsninger på spørgsmål inden for arbejdsmarkedsområdet. Det kan være velkomment, særligt hvis regeringen har svært ved at finde flertal for sin politik i Folketinget. Men det er stadig et noget skitseret udspil. Det store spørgsmål er, hvad dette vil kunne kaste af sig i sin endelige form, siger Søren Kaj Andersen til Avisen.dk.

Udspillet bliver overvejende rost af LO-fagbevægelsens formand Lizette Risgaard, men hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er udmeldingen mere tvetydig.

Den administerende direktør i DA Jacob Holbraad vil ikke svare på om et fast arbejdsmarkedsråd er en god idé.    

”Når vi ser på de trepartsaftaler, der er indgået de seneste år, viser erfaringerne, at trepartssystemet fungerer godt, når parterne fra gang til gang sætter sig sammen og ser på en helt konkret udfordring, der bedst løses i fællesskab inden for en given tidsramme," skriver Jacob Holbraad til Avisen.dk. 

Reel indflydelse

Det er en stor succes for Lars Løkke Rasmussen (V), at han har kunnet lande flere trepartsaftaler.

Det nye S-udspil kan ifølge Søren Kaj Andersen ses som et forsøg på at tage trepartssamarbejdet et skridt videre under en eventuel S-regering.   

- Men de store arbejdsmarkedsorganisationer er allerede gode til at sætte en politisk dagsorden, så det er ikke til at sige, hvor meget ny indflydelse, det reelt vil give at sidde i et råd, siger Søren Kaj Andersen. 

Det vil også være et væsentligt succeskriterie, at de tre parter kan skabe enighed om dagsordener. Tilbage i 2012 forsøgte den daværende regering med Socialdemokratiet i spidsen at lave en bred trepartsaftale om arbejdstid, udenlandsk arbejdskraft og efteruddannelse.

De forhandlinger faldt dog sammen med et brag.

Siden er det lykkedes at få aftaler på mere afgrænsede områder, som eksempelvis erhvervsuddannelserne.  

- Set i lyset af de seneste succesfulde forhandlinger er det ikke overraskende, at man vil bruge arbejdsmarkedets parter mere til at udforme politik, siger Søren Kaj Andersen.  

via Listen To News