Mette Frederiksen: Trepartsforhandlinger skal føres permanent
"Rådet vil give en direkte adgang til det politiske system for arbejdsmarkedets parter, lyder det fra Socialdemokratiets formand. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)
Socialdemokratiet vil oprette et permanent arbejdsmarkedsråd. Her vil enhver regering uanset partifarve være pålagt at rådføre sig med fagbevægelsen og arbejdsgiverne (trepart). Det bliver et "mere forpligtende forum", udtaler partiformand Mette Frederiksen.

Et nyt arbejdsmarkedsråd skal sørge for, at den danske model fortsat leverer gode lønninger og høj produktivitet på arbejdsmarkedet.  

Det mener Socialdemokratiet. Partiet foreslår, at fagforeninger, arbejdsgivere og regeringen går sammen i en permanent treparts-institution. Rådet skal blandt andet kigge på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og rådgive den til enhver tid siddende regering om, hvordan man bedst løser fremtidens udfordringer.  

"Rådet vil give en direkte adgang til det politiske system for arbejdsmarkedets parter. Her vil de kunne sætte problemstillinger på dagsordenen og stille spørgsmål direkte  til de relevante ministre i et mere forpligtende forum, end vi har i dag", skriver formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, til Avisen.dk. 

I takt med at globalisering og øget konkurrence lægger press på løn- og arbejdsvilkår i Danmark, stiger nødvendigheden af at samarbejde bredt, lyder det fra Socialdemokratiet.  

Udspillet bliver budt velkomment af fagbevægelsen. Hvis danskerne fortsat skal være rige, lige og trygge, skal man styrke den danske arbejdsmarkedsmodel, mener formand for LO-fagbevægelsen Lizette Risgaard.   

- Den danske arbejdsmarkedsmodel er også en samarbejdsmodel, som har vist, at den kan levere resultater. Derfor forventer jeg også, at vi efter næste valg bruger trepartsforhandlinger, som en helt afgørende måde, hvor vi i fællesskab skaber bredde løsninger til gavn for alle, siger Lizette Risgaard til Avisen.dk. 

En svær balance

Der vil være flere pejlemærker for arbejdsmarkedsrådet. Et af dem vil være, at undersøge hvordan man bedst øger efteruddannelsen af danskerne, så produktiviteten øges, og det bliver lettere at skifte job. 

Derudover skal rådet sikre, at arbejdsgivere og lønmodtagere bliver ved med at organisere sig. Ifølge Socialdemokratiet danner det grundlaget for, at begge parter står stærkt og kan indgå i forhandlinger om løn og vilkår udenom politikerne.  

Under overenskomst-forhandlingerne mellem de offentligt ansatte og arbejdsgiverne i foråret var den danske model dog tæt på at smuldre. Det var kun i sidste øjeblik, at man nåede frem til nye aftaler og undgik en omfattende lockout af de ansatte.

Med dramaet fra foråret in mente mener Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, at et arbejdsmarkedsråd kan være med til at skabe et bedre forum for debatten.   

"Det er en svær balance. For mens det er et vilkår for den danske model, at vi politikere skal blande os mindst muligt, mener jeg også, at vi samtidig kan være med til at skabe de bedste rammer for en fortsat stærk dansk model. Og en af de måder er blandt andet ved at skabe et permanent råd, hvor arbejdsmarkedsparter kan møde hinanden og møde politiske repræsentanter", skriver Mette Frederiksen til Avisen.dk.

via Listen To News