Ekspert efter ny undersøgelse: Kronesmiley-ordning bør ændres
Når der forekommer alvorlige arbejdsulykker og anmeldelser af erhvervssygdomme på kronesmiley-virksomheder, må der føres tilsyn, fastlår arbejdsmiljøekspert.
Manglende tilsyn var blandt årsagerne til arbejdsmiljøskandalen hos kronesmiley-certificerede Siemens Wind Power, påpeger arbejdsmiljøekspert Peter Hasle.
Manglende tilsyn var blandt årsagerne til arbejdsmiljøskandalen hos kronesmiley-certificerede Siemens Wind Power, påpeger arbejdsmiljøekspert Peter Hasle. Henning Bagger, Scanpix

Afsløringerne af, hvor galt det står til med arbejdsmiljøet på de såkaldt certificerede virksomheder, som er fritaget for kontrolbesøg af Arbejdstilsynet, lægger op til en revision af den kronesmiley-ordning, som certificeringen er en del af.

Det mener Peter Hasle, professor og arbejdsmiljøforsker på Aalborg Universitet.

- Først og fremmest må det være klart, at når der forekommer alvorlige arbejdsulykker og anmeldelser af erhvervssygdomme, skal der føres tilsyn. Det var blandt andet en af manglerne i Siemens-sagen, siger han med henvisning til forårets arbejdsmiljøskandale hos Siemens Wind Power.

Her havde mange ansatte fået kroniske sygdomme, fordi der på trods af virksomhedens kronesmiley-certificering ikke var styr på arbejdsmiljøet.

Misforhold

Det misforhold er langt fra enestående, fremgår det af en ny og opsigtsvækkende undersøgelse, som Arbejdstilsynet netop har offentliggjort.

De virksomheder, som er udstyret med kronesmiley som tegn på et godt arbejdsmiljø, har langt flere anmeldte arbejdsulykker og også flere anmeldte psykiske sygdomme, muskel-skeletsygdomme og hudsygdomme end virksomheder uden kronesmiley, fremgår det af undersøgelsen.

- Det er meget overraskende, at der anmeldes flere erhvervssygdomme på certificerede virksomheder. Langt de fleste anmeldelser sker gennem lægerne og i princippet uafhængigt af arbejdspladsen. Man kan ikke afvise, at der på virksomhederne er en større opmærksomhed på erhvervssygdomme, men tallene kunne også type på, at der reelt er tale om flere erhvervssygdomme, mener Peter Hasle.   

Flere ulykker var forventelige

En mulig forklaring er ifølge ham, at den standard, som virksomheder certificeres efter, vægter forebyggelse af arbejdsulykker højere end de langsigtede påvirkninger i arbejdsmiljøet.

På trods af undersøgelsens tal er han da heller ikke sikker på, at der reelt forekommer flere arbejdsulykker i certificerede virksomheder end i andre virksomheder. Hvis man ser isoleret på de alvorlige arbejdsulykker, er der nemlig stort set ikke nogen forskel i anmeldelser mellem certificerede og andre virksomheder.

- Der anmeldes gennemsnitlig kun cirka halvdelen af alle arbejdsulykker, flest alvorlige. Men gennem certificeringen lægges der vægt på at sikre alle anmeldelser, og der må derfor forventes en højere anmelderfrekvens i certificerede virksomheder, siger han.

Begrænset forskning

Peter Hasle peger på, at der internationalt findes yderst begrænset forskning, som belyser effekterne af arbejdsmiljøcertificeringen. Hanefterlyser derfor undersøgelser, som går mere i dybden, end Arbejdstilsynet har gjort.

- Min tidligere forskning peger blandt på, at der findes en mindre gruppe af virksomheder, som hovedsagelig lader sig certificere for at vise certifikatet til kunder og for at undgå besøg af Arbejdstilsynet. I disse virksomheder fører certifikatet ikke til en styrket arbejdsindsats. AT’s notat rejser en række spørgsmål, som burde belyses i mere systematisk forskning, mener han.  

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.