Efter nedgang: Vi bruger igen flere penge
Efter nedgang i 2008 og 2009 satte danskerne igen forbruget op i 2010, viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

De danske husstandes forbrug nåede et foreløbigt toppunkt i 2007. I både 2008 og 2009 gik forbruget ned, men i 2010 er forbruget atter gået op.

Det fremgår af en ny opgørelse over husstandenes forbrug, som Danmarks Statistik har udarbejdet.

I 2010 steg husstandenes forbrug med 5,1 procent i forhold til året før.

Målt i faste priser fra 2005 er der tale om en stigning på 14.000 kroner til godt 288.000 kroner per husstand. I årets priser brugte hver husstand 307.000 kroner.

Stigningen i 2010 skydes primært øgede udgifter til køb af biler samt køb af telefoni, både i form af telefoner og abonnementer. Disse to forbrugsposter udgør 60 procent af stigningen fra 2009, viser opgørelsen.

Også udgifter til boligen førte til stigende forbrug i 2010. Husleje og opvarmning trak udgifterne i vejret, og udgifterne til bolig har aldrig været højere end i 2010.

Husejerne kan dog glæde sig over, at ikke alle boligudgifter er steget. Udgifter til håndværkeres reparationer lå i 2010 betydeligt lavere end i 2007, og desuden er udgifterne til strøm på et lavere niveau.

Af de 288.000 kroner, som i faste priser blev forbrugt i 2010, kan næsten 63.000 kroner henføres til "boligbenyttelse". Andre store udgiftsposter er transport og kommunikation, der koster godt 38.000 kroner, samt fritidsudstyr, underholdning og rejser, der i 2010 kostede den gennemsnitlige husstand 34.000 kroner.

Fødevarer står husstandene i 28.000 kroner, viser opgørelsen.

/ritzau/