Dugfriske tal: Færre ledige end frygtet
Ledighedsprocenten er uændret for fjerde måned i træk. Foto: colourbox
Arbejdsmarkedet i Danmark udvikler sig mere positivt end ventet. Ledigheden holder sig på 6,2 procent af arbejdsstyrken.

Andelen af danskere uden for arbejdsmarkedet er den samme for fjerde måned i træk.

Det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik.

I november faldt bruttoledigheden - nettoledige og aktiverede - med 600 til 163.000. Det dækker over, at antallet af jobklare personer i aktivering er faldet en smule.

Ledighedsprocenten er imidlertid uændret omkring det nuværende niveau på 6,2 procent af arbejdsstyrken.

Dermed holder arbejdsmarkedet skansen i forhold til de mere negative forventninger på baggrund af den økonomiske krise.

Der kom 700 færre ledige mænd og 100 flere ledige kvinder i november i forhold til måneden før, hvilket er en fortsættelse af udviklingen over det seneste år.

Siden november 2010 er mændenes ledighed således faldet med 9.800, mens kvindernes ledighed i samme periode er steget med 6.000.

Fra og med krisens start i anden halvdel af 2008 har mændenes
ledighedsprocent ligget over kvindernes, men det seneste år
har ledighedsprocenten for de to køn nærmet sig hinanden.

I november var ledighedsprocenten for mænd 6,2 procent og for kvinder 6,1 procent.