DSB opbevarer id-oplysninger for at undgå bøder
DSB vil undgå bøder og opbevarer derfor de rejsendes id-oplysninger i en måned, men justerer, hvis det kræves.

Det er endnu for tidligt at sige, om det er helt inde for rammerne, når DSB fra den 4. januar vil registrere id-oplysninger fra de rejsende til Sverige og gemme oplysningerne i op til en måned.

Det siger DSB's informationschef, Tony Bispeskov, til Ritzau. Registreringen sker, fordi Sverige skærper grænsekontrollen.

- Der er ikke noget, der tyder på, at det er imod Persondataloven, men det er selvfølgelig også sådan, at vi kan stå i en situation, hvor der komme nye oplysninger eller retningslinjer fra enten dansk eller svensk side, og så vil vi naturligvis justere ind efter det.

- Men det er for tidligt at sige noget om det. Nu har vi entreret med et advokatfirma, som skønner, at det ikke er et lovmæssigt krav at underrette Datatilsynet, men under alle omstændigheder har vi gjort det, siger han.

Det er advokatfirmaet Bech-Bruun, som ifølge DSB har skønnet, at det ikke er imod Persondataloven, at DSB vil gemme de rejsendes id-oplysningerne i op til en måned.

Selve registreringen vil ske ved, at DSB gemmer billedfiler af passagernes billed-id i en central database, som DSB og det svenske politi efter anmodning vil kunne få adgang til.

Opbevaringen af id-oplysningerne sker for, at DSB over for de svenske myndigheder kan dokumentere, at de har kontrolleret de rejsendes id og på den måde undgå bøder på 50.000 svenske kroner for manglende kontrol.

DSB arbejder dog stadig på at få de sidste tekniske løsninger vedrørende håndteringen af billederne på plads.

Hvorfor er det lige en måned, I maksimalt vil opbevare oplysningerne?

- Det er i forlængelse af, at vi har en dialog med de svenske myndigheder, og den fortsætter. Vi kan jo ikke vide, hvor længe de svenske myndigheder ønsker at anvende de her data.

- For at være på den sikre side - efter Bech Bruuns vurdering - har vi sagt, at vi opbevarer data maksimalt en måned, siger Tony Bispeskov.

Det vil dog ikke være DSB, men det private vagtværn Securitas, der kommer til at stå for id-kontrollen.

- DSB har jo ikke nogle erfaringer med at lave id-kontrol, og derfor har vi vurderet, sammen med Skånetrafikken, at den bedste løsning er at entrere med et firma, der har de kompetencer, der nu en gang skal til.

Id-kontrollen vil give en længere rejsetid, og Tony Bispeskov siger, at det kan være alt fra 10 til 30 minutter længere på dansk side.

- Og når rejsende så kommer til Sverige vil de blive kontrolleret igen af de svenske myndigheder, og det kan give yderligere 10-15 min længere rejsetid.

/ritzau/