DSB lover langsommere tog
DSB lægger 27 minutter oven i køreplanen mellem Frederikshavn og København. Også turen til Århus og Odense bliver længere. Til gengæld slipper du helt for røg.

Der er udsigt til at tilbringe lidt længere tid i DSB’s tog, når den nye køreplan træder i kraft på søndag. En række afgange får lagt et par minutter oven i rejsetiden – værst ser det ud for pendlerne mellem København og Frederikshavn, der må se køreplanen forlænget med 27 minutter.

Men det betyder ikke nødvendigvis længere rejsetid hver gang, forsikrer DSB. Tankerne bag det besynderlige løfte om langsommere tog er nemlig, at togene alligevel ikke overholder de eksisterende køreplaner.

Eller med DSB’s ord:

»Den ny køreplan for 2007 tager højde for de forsinkelser, som sporenes dårlige kvalitet er skyld i. Passagererne vil derfor opleve, at togene i langt højere grad overholder køreplanen på trods af, at sporarbejder og hastighedsnedsættelser fortsætter et stykke tid endnu.«

Helt præcist får InterCitytog fra København til Odense lagt et minut til i køreplanen, og den modsatte vej er tillægget tre minutter. InterCity fra København til Århus får lagt syv minutter til, og ni minutter på vej tilbage.

Til gengæld kan ikke-rygende passagerer glæde sig over, at alle – inklusiv lokomotivføreren – får forbud mod at ryge i togene fra på søndag. Der kommer også nyt betræk og nye sæder i de gamle rygerkupeer.