DR-journalist vil have Fogh dømt

Danmark

Manden bag TV-avisens dækning af udsendte soldater i Afghanistan deltager privat i et sagsanlæg mod statsministeriet om den danske krigsdeltagelse i Irak. »Journalisten burde være taget af historierne,« fastslår professor i journalistik

DR-jounalist Kristian Sloth, der står bag flere kritiske indslag om regeringen i Afghanistan-sagen, støtter samtidig et forsøg på at få statsminister Anders Fogh Rasmusssen (V) dømt for at overtræde grundloven. Kristian Sloth er således støttesagsøger nummer 1.477 i et sagsanlæg, hvor den såkaldte Grundlovskommission vil have Anders Fogh Rasmussen dømt for brud på grundloven ved at sende danske soldater i krig i Irak.

En støttesagsøger er ifølge retsplejeloven en »tredjemand, der har en retlig interesse i udfaldet af en sag.«

Kristian Sloth lavede flere indslag om danske soldater i Afghanistan 18., 19. og 23. januar, som Nyhedsavisen siden har peget på, var problematiske og rummede flere fejl.

Rusker i troværdigheden
Niels Krause-Kjær, tidligere leder af journalistuddannelsen ved Syddansk Universitetscenter i Odense, siger:

»Det her rusker i troværdigheden af indslagene i TV-avisen. Det er et klassisk eksempel på, hvorfor journalister ikke bør være medlem af hverken politiske partier eller for den sags skyld Amnesty International, fordi man ikke må kunne sætte spørgsmåltegn ved journalisternes uvildighed. Her kan man tydeligt se, hvorfor man skal lade være. Og så er det sådan set underordnet, at det er to forskellige krige, det handler om,« siger han.

»Journalister får en ualmindelig høj løn – prisen er, at de ikke bør være politisk aktive,« siger Niels Krause-Kjær.

Personligt involveret
TV-avisen burde helt have pillet ham af indslagene, mener professor i journalistik på Roskilde Universitetscenter, Jørgen Poulsen.

»Straks han fandt historien, burde han have orienteret sin chef om, at denne historie burde en anden lave, da han selv er for personligt involveret,« siger professoren.

Danmarks Radio udgav i 2005 klare etiske retningslinier for alle ansatte. Her står: »Kravet om troværdighed og uafhængighed i DR’s programvirksomhed kan gøre politiske og ideologiske engagementer uforenelige med konkrete journalistiske arbejdsopgaver.« Og bliver det overtrådt, kan det medføre »begrænsning eller ændring i arbejdsområder, øjeblikkelig omplacering eller afskedigelse.«

Journalist Kristian Sloth har i en mail til sine kolleger på TV-avisen gjort opmærksom på sin holdning til Afghanistan-sagen: »Vi har fat i en sag, der mere end stinker. Vi finder kilder, der siger det modsatte af regeringen,« skriver han.

Ytringsfrihed for alle
Om sin støtte til sagen mod statsministeren skriver Kristian Sloth til Nyhedsavisen:

»Som de fleste danskere har også jeg holdninger til dette og hint. Dem holder jeg helst for mig selv – men nu mener Nyhedsavisen åbenbart, at offentligheden skal kende dem. Det er uanstændigt af Nyhedsavisen at forsøge at mistænkeliggøre mit arbejde på baggrund af en støtteunderskrift til en forening. Jeg er professionel og er til fulde i stand til at holde mine personlige synspunkter adskilt fra mit arbejde.«

Han bliver bakket op af Henrik Keith Hansen, der er chef for TV-avisen.

»Kristian Sloth har som journalist og privatperson som alle andre i dette land ytringsfrihed. Det betyder, at han som privatperson naturligvis er i sin gode ret til at være én blandt mange andre underskrivere af denne støtteerklæring. Vi fører ikke sindelagskontrol på TV-avisen,« skriver Henrik Keith Hansen.

I dag mødes Danmarks Radios bestyrelse således for at diskutere tv-indslagene om Afghanistan og dokumentarfilmen ?Den Hemmelige Krig.’

Redegørelse nødvendig
Jacob Mollerup, der er intern ombudsmand på Danmarks Radio, har til bestyrelsesmødet forberedt en redegørelse, der i det store hele frikender Danmarks Radio for andet end småfejl.

»Det er langt fra nok. Vi er for længst forbi det punkt, hvor man kan stoppe sagen med en redegørelse. Der må en undersøgelse af dokumentaren og indslagene til, hvis man vil genoprette Danmarks Radios troværdighed,« siger Niels Krause-Kjær.

Se Nyhedsavisens gennemgang af fejl og mangler i DR-dækningen på www.avisen.dk/sian

Nyheder

Drab i Fredericia: 

Politiet zoomer ind

to mænd