Administration 

DI: Klimaudspil bringer Danmark i front med grøn transport

PRM / DI: Klimaudspil bringer Danmark i front med grøn transport

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra DI - Dansk Industri

Regeringens klimaudspil vil sætte fuld fart i den grønne omstilling af transportsektoren. Busser, taxaer og personbiler skal i de kommende år gradvist over på andre brændsler end benzin og diesel. Udspillet vil, når det er gennemført, skære mindst 26 millioner tons af den danske CO2-udledning. Så hvis udspillet realiseres fuldt ud, kan vi nå i mål med vores klimaforpligtelse.

- Med dette udspil viser Danmark lederskab i de internationale klimaforhandlinger, og planen sikrer, at Danmark opfylder sin klimaforpligtelse i forhold til EU. Samtidig får vi taget hul på den grønne omstilling af transportsektoren. Der vil ske en spændende teknologisk udvikling i de kommende år, og nu bliver vi en del af den udvikling. Det er også et signal til vores europæiske samarbejdspartnere. Vi skal have EU med for at få løst denne store opgave, siger Tine Roed, direktør i DI.

Det er godt, at regeringen sætter skub i udskiftningen af bilparken - både ved at se på registreringsafgiften og den særlige firmabilbeskatning. Målet om at udfase benzin- og dieselbiler over de kommende 12-17 år er ambitiøst - men ikke umuligt. Samtidig giver det en række fordele. Når biler kører på vedvarende energi, får vi også renere luft i byerne og en langt mere energieffektiv transportsektor.

- Det er positivt, at regeringen vil nedsætte en kommission, som skal komme med forslag til, hvordan omstillingen skal gennemføres i praksis. Udskiftningen af bilparken fra gammel til ny teknologi skaber en unik mulighed for at ændre afgifterne, så de fremmer biler med ny teknologi inden for miljø og sikkerhed. Vi skal være åbne for alle teknologiske løsninger, vi skal bevare mobiliteten og sikre, at omkostningerne selvfølgelig bliver så lave som muligt, siger Tine Roed.

Der er ikke forslag i udspillet, som kan gøre vores bygninger mere energieffektive og klimavenlige. DI mener, at der er mulighed for at høste store klimagevinster ved at isolere og forbedre de eksisterende bygninger.

- Der er et stort potentiale for at energieffektivisere vores bygninger, som vi selvfølgelig også bør indfri med klimaplanen. Vi havde meget gerne set, at det var en del af udspillet, og vi vil klart opfordre til, at regeringen og resten af Folketinget i de videre forhandlinger også kommer med konkrete tiltag, som løfter energieffektiviteten i bygningerne, siger Tine Roed.

I EU er der et stigende ønske om at energieffektivisere bygningerne. Det skaber mulighed for at eksportere danske løsninger.

- Hvis vi skal løse klimaudfordringen, er det helt nødvendigt med mere energieffektive løsninger i bygninger og et styrket fokus på energirenoveringer. Vi skal vise, hvad vi kan i Danmark. Derved kan vi inspirere andre og skabe nye eksportmuligheder, understreger Tine Roed.

Regeringen vil som et element i klimaplanen opkøbe og annullere CO2 kvoter. Danmark har en forpligtelse til at reducere udslippet fra landbruget, bygningerne og transporten med 39 pct. inden 2030. Det er et meget højt mål. Derfor er det af økonomiske grunde fornuftigt at holde fast i dette omkostningstjek, som kvote annullering reelt er, mener DI.

Følg os på:

Kontakt:

Direktør i DI Tine Roed træffes gennem pressekoordinator Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 2332 6829.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: