Det var sexchikane: Chef inviterede ansøger til middag

'Bliver du sur, hvis jeg inviterer dig ud til middag,' skrev ejeren af en kaffebar til en jobansøger. (Foto: Foto: Simon Knudsen/Ritzau Scanpix)

Ejer af kaffebar, der inviterede jobansøger på middag, skal betale 12.500 kroner i godtgørelse for sexchikane.

Det var sexchikane, da ejeren af en kaffebar inviterede en jobansøger på middag. Det fastslår Ligebehandlingsnævnet i en ny afgørelse. Ejeren af kaffebaren skal betale godtgørelse på 12.500 kroner til den kvindelige ansøger for brud på ligebehandlingsloven.

Da kvinden søgte jobbet, vedlagde hun et foto, som der blev bedt om i stillingsopslaget. Samme dag takkede den mulige kommende arbejdsgiver for ansøgningen i en mail, hvor han også bemærkede: 'Du ser virkelig fantastisk ud.'

Dagen efter modtog kvinden endnu en mail, hvor ejeren af kaffebaren lod forstå, at han ikke alene ville ansætte hende, men også var parat med en invitation.

'Jeg vil virkelig elske at have dig i min kaffebar, for du har et meget fantastisk udseende. Bliver du sur, hvis jeg inviterer dig ud til middag,' stod der i mailen, som også var vedlagt et foto af manden.

Jobansøgeren valgte at indbringe sagen for Ligebehandlingsnævnet, der efter at have set indholdet af mailkorrespondancen vurderer, at der var tale om sexchikane. Nævnet er optaget af, at ejeren af kaffebaren sendte sine mails til kvinden på et tidspunkt, hvor hun var ansøger til et job i hans virksomhed.

I afgørelsen pointerer nævnet, at der er tale om sexchikane, når der udvises en adfærd 'med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.'

Hvis en person kan påvise faktiske omstændigheder for chikanen, er det op til modparten at bevise, at der ikke var tale om en krænkelse. Ifølge afgørelsen er ejeren af kaffebaren 'trods flere opfordringer' ikke kommet med oplysninger i sagen.

Den gennemsnitlige godtgørelse i sexchikanesager er 25.000 kroner. De 12.500 kroner, som den kvindelige ansøger får i den konkrete sag, skal ses i lyset af, at hun søgte et deltidsjob.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige blandt andet ved ansættelse. Chikane og sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt.