Det Kongelige Teater nedlægger 81 stillinger
Det Kongelige Teater skiller sig af med over 80 medarbejdere.
Det har været en trist dag på Det Kongelige Teater, der nedlægger 81 stillinger. Kun 12 er dog blevet fyret.

Ansatte på Det Kongelige Teater har i dag fået besked på, at teatret ikke længere har brug for dem.

I alt skal der nedlægges 81 stillinger.

En tredjedel af stillingsnedlæggelserne sker ved kontraktudløb, planlagte pensioneringer og nedlæggelse af ubesatte stillinger.

Teatret har indgået 42 frivillige aftaler, mens 12 ansatte i dag har modtaget en fyreseddel.

Teaterchef Erik Jacobsen betegner den seneste tid som "svær og alvorlig."

"Vi har nedlagt 81 stillinger i et godt samarbejde mellem ledere og tillidsmænd. Det har gjort ondt, men var nødvendigt for at fastholde balancen i teatrets økonomi," siger han.

Af de 81 nedlagte stillinger er de 31 inden for administration mens 33 kunstneriske stillinger skal væk heriblandt tre skuespillere.

Der er i forbindelse med samtlige fratrædelser og afskedigelser tilrettelagt individuelle forløb med tilbud om psykologisk bistand, jobrådgivningsforløb og evt. mulighed for økonomisk bidrag til videreuddannelse, oplyser teatret.