Derfor vælger mange freelance-jobbet

Når stadig flere danskere etablerer sig som freelancere skyldes det strukturelle reformer og forandringsprocesser på arbejdsmarkedet, forklarer arbejdslivsforsker på Roskilde Universitet Janne Gleerup. (Foto: Modelfoto: Iris/Scanpix/arkiv)

En ny undersøgelse viser, at øget frihed og større fleksibilitet vejer tungt, når mange springer ud som freelancere.

Øget frihed og større fleksibilitet vejer tungt, når folk dropper faste stillinger for at blive selvstændige freelancere eller konsulenter. Det viser en helt ny undersøgelse blandt 726 freelancere og konsulenter, som den digitale platform Worksome står bag. 

Det skriver Ugebrevet A4.

Langt de fleste af de adspurgte arbejder som selvstændige og har en profil på platformen, der henvender sig til enkeltpersoner og virksomheder, der uddyber eller søger freelanceopgaver. Fælles for respondenterne er også, at de fleste selv har valgt tilværelsen som herre i eget hus. 

Og når de bliver spurgt, hvorfor de valgte den vej, svarer de fleste - hver femte - i en åben svarkategori, at det skyldes 'mere frihed og fleksibilitet'. 

Muligheden for større fleksibilitet i ens arbejde er en høj prioritet på det moderne arbejdsmarked, mener Mathias Linnemann, der er direktør og stifter af Worksome.  

- I dag er det ekstremt vigtigt for folk, fordi arbejdets karakter generelt skifter meget i de her år på grund af digitaliseringen. Mange fravælger at skulle sidde fra ni til fem det samme sted hver dag, siger han. 

Skyldes forandringer på arbejdsmarkedet

Når stadig flere danskere etablerer sig som freelancere skyldes det strukturelle reformer og forandringsprocesser på arbejdsmarkedet, forklarer arbejdslivsforsker på Roskilde Universitet Janne Gleerup.

I dag vælger mange også at blive selvstændige, fordi vilkårene på det traditionelle arbejdsmarked er så pressede, forklarer hun. Men selvom det kan lette hverdagen for den enkelte at blive selvstændig, har det ud fra et sociologisk perspektiv stor betydning, når arbejdsmarkedet bliver mere individualiseret og mindre kollektivt, påpeger hun. 

- Der er for eksempel en masse sociale og arbejdsmarkedsrettigheder, der falder bort på det individualiserede arbejdsmarked. Det er også derfor, der er penge i det for arbejdsgiverne. De sparer en masse omkostninger ved at håndplukke enkeltydelser, siger hun.

Men det er bestemt ikke kun arbejdsgiverne, der nyder godt af udviklingen, mener Mathias Linnemann. Han peger på, at freelancerne bedre kan udnytte deres kompetencer.

- Mange siger, at de som fastansatte brugte langt over halvdelen af deres tid på ting, de ikke synes var spændende eller var gode til. Plus de ofte sad i lange kedelige møder om ting, der ikke vedkom dem, siger han.

Undersøgelsen viser da også, at et stort flertal af de adspurgte har en større arbejdsglæde ved at arbejde som freelancer end som fastansat.

Mere stress

Tilsyneladende er der dog også en bagside af medaljen ved at være sin egen chef.

Knap tre ud af fem svarer, at de enten 'i nogen grad', 'i høj grad' eller 'i meget høj grad' føler sig mere stresset som freelancer end som fastansat i en tilsvarende stilling.

Et af de aspekter, som flest af de adspurgte freelancere fremhæver som den største ulempe ved deres arbejde er økonomisk usikkerhed.

Det kan være en belastning ikke at vide, om indtægterne rækker til at betale de faste udgifter, forklarer Janne Gleerup. 

- Det er et enormt psykisk pres, at man ikke har de sikkerheder, som normalt kendetegner arbejdsmarkedet. De fastansatte er også blevet mere sårbare over for uforudsigelighed og risici, men freelancerne har i særlig grad en udsathed, siger hun til Ugebrevet A4.