Debat: Derfor skal pensionsalderen hæves

AGTER SOCIALDEMOKRATIET at gennemføre sit nye pensionsudspil, er det endnu et opgør med os Radikale - og et brud med hvad der de seneste mange årtier har holdt Socialdemokratiet og os Radikale sammen, nemlig vores velfærd.

De to partier har alle dage været fælles om arbejdet for velfærd, og sandheden er jo den, at velfærdssamfundet langt hen ad vejen er et resultat af et godt SR-samarbejde. 

NETOP KAMPEN FOR velfærdssamfundets velvære og udvikling er, hvad der igennem tiden har bundet os to partier sammen. Dette har været grundlaget for et utal af regeringer. Velfærden har bundet os sammen på trods af, at Socialdemokratiet og vi Radikale helt grundlæggende er rundet af vidt forskellige ideologier, principper og værdier. Og derfor har vi alle dage kunnet finde en lang række af politiske områder, hvor vi er og har været yderst uenige, i både tilgang, svar og idealisering.

Men behovet for et stærkt velfærdssamfund har været vigtigere for os end vores interne uenigheder. Og derfor har vi på trods af vores både realpolitiske og principielle forskelle og uenigheder, kunne komme overens og lede Danmark - godt. 

Og derfor, med historien in mente, er jeg så ærgerlig og frustreret over, at Socialdemokratiet melder sådan ud, som de gør i deres pensionsudspil. 

SOCIALDEMOKRATIET LÆGGER op til, at man i fremtidens Danmark skal kunne gå tidligere på pension end i dag. Ikke kun hvis man er nedslidt af hårdt fysisk arbejde, men også hvis man blot har haft en lang rejse på arbejdsmarkedet.

Det kommer til at gå udover vores fælles velfærd. Og det gør det jo, fordi vi i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft. Det er egentligt meget simpelt: Fremtidens arbejdsmarked har brug for, at folk arbejder lidt længere. Og det er egentlig bare sund fornuft, at man bidrager til arbejdsmarkedet, så længe man kan.

Og netop for at sikre vores allesammens velfærd bør vi også fremover hæve pensionsalderen. Velfærdssamfundet koster mange penge, og en helt grundlæggende finansieringsfaktor er et arbejdsmarked, der fungerer, og en så stor arbejdstagergruppe som overhovedet muligt.

NÅR JEG SOM RADIKAL VIL hæve pensionsalderen, er det, fordi de der kan selv, skal selv, men også fordi at de der faktisk er nedslidte af en hård rejse på arbejdsmarkedet skal kunne trække sig retfærdigt tilbage.

 Socialdemokratiet ser fuldstændigt bort fra, at deres pensionsplan vil koste vores velfærdssamfund dyrt. Og det er en direkte uholdbar pensionsmodel som Socialdemokratiet foreslår. Men endnu engang, så kan vi observere at Socialdemokratiet ikke ønsker, at se fremtiden i øjnene og tage ansvar for morgendagens samfund, men som derimod blot lefler for vælgerne med populære valgløfter, og uholdbar økonomisk politik.