Danske piger er ikke alene om HPV-plager

Danmark
I alt er der på verdensplan rapporteret om 147 tilfælde af POTS, som har symptomerne høj hjertefrekvens og besvimelser. 56 af dem er fra Danmark. (Foto: Foto: Iris/arkiv)
Også andre steder i verden kæmper piger med gener, efter at have gået en HPV-vaccination.

Det er ikke kun i Danmark, at HPV-vaccinen er mistænkt for at gøre piger alvorligt syge.

En lang række landes sundhedsmyndigheder rapporterer om de samme symptomer, som danske piger har: Før var de raske, nu sidder de i kørestole eller ligger konstant i sengen.

Det viser en rapport, som Sundhedsstyrelsen og WHO har lavet til Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, samt metroxpress' gennemgang af 30 landes erfaringer med HPV-vaccinen.

I alt er der på verdensplan rapporteret om 147 tilfælde af POTS, som har symptomerne høj hjertefrekvens og besvimelser. 56 af dem er fra Danmark.

Hvor Sundhedsstyrelsen hidtil har sagt, at POTS primært ses i Danmark, fremgår det nu af rapporten, at det i høj grad kan forklares med, at andre lande ganske enkelt ikke bruger diagnosen, selv om pigerne har de samme symptomer.

'Symptomer kan være blevet kategoriseret med forskellige diagnostiske betegnelser afhængigt af landet,' hedder det i rapporten, som finder, at 'piger med POTS-symptomer er blevet kodet med andre diagnoser på grund af ukendskab til diagnosen POTS'.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, er både chokeret og forarget:

"Vi politikere har hele tiden fået at vide af Sundhedsstyrelsen, at POTS og alvorlige symptomer kun er i Danmark, og at pigerne bare er hysteriske. Styrelsen må have haft den her indsigt i lang tid og burde have informeret os i stedet for at tilbageholde så vigtige informationer så længe," siger hun til metroxpress.

Hun undrer sig også over, at Sundhedsudvalget ikke er orienteret i lyset af det store antal syge danske piger.

Nyheder

Nye ferieregler:

Du får færre penge

på kontoen