Administration 

Dansk generalløjtnant udnævnes til FN-missionschef - Regeringen klar med nye midler til Yemen

PRM / Dansk generalløjtnant udnævnes til FN-missionschef - Regeringen klar med nye midler til Yemen

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Konflikten mellem Yemens regering og houthi-oprørerne har ført til en humanitær katastrofe for civilbefolkningen i Yemen. For at nødhjælp og import af fødevarer og brændsel kan komme ind i Yemen, er det afgørende, at havnen i Hodeidah ud til Rødehavet holdes åben. Derfor har FN oprettet en ny mission til Yemen - United Nations Mission to support the Hudaydah Agreement (UNMHA).Missionen har til hovedopgave at overvåge våbenhvilen mellem den yemenitiske regering og houthi-lederne, som blev indgået den 13. december 2018.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

"Konflikten i Yemen, og den humanitære krise den har medført, er dybt tragisk. Våbenhvilen for Hodeidah er et vigtigt første skridt i fredsprocessen, og det er afgørende, at alle aftalens parter lever op til deres forpligtigelser. Men situationen er fortsat meget skrøbelig. Regeringen er derfor glad for at kunne imødekomme FN's anmodning om at stille generalløjtnant Michael A. Lollesgaard til rådighed som missionschef i Yemen. Samtidig vil vi bidrage med 14 millioner kroner til FN's nye fredsstøttefacilitet."

Generalløjtnant Lollesgaard vil være til rådighed for missionen i ca. 6 måneder fra begyndelsen af februar. Med sig får han et mindre dansk stabsbidrag bestående af op til 4 personer. Missionen har mandat til 75 observatører samt et antal stabs- og støttepersonel, som på krav fra konfliktens parter vil være i civil og ubevæbnet.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen siger:

"Stabilitet i Yemen er et vigtigt skridt på vejen mod mere stabilitet i hele Mellemøsten. Det har samtidig betydning for Danmarks sikkerhed, for den begynder jo ikke ved vores landegrænse, men ofte i verdens brændpunkter langt væk fra os. Jeg har stor tiltro til, at generalløjtnant Lollesgaard er den rette mand til at løse denne opgave. Hans erfaring fra blandt andet FN-missionen i Mali er dyrebar, og den får han sammen med resten af sit hold brug for i Yemen."

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger:

"Siden krigen brød ud for knap 4 år siden, har Danmark ydet en markant og kontinuerlig humanitær bistand til civilbefolkningen, der lider forfærdeligt. Krigen i Yemen har forårsaget en humanitær katastrofe, som FN betegner som den aktuelt største humanitære krise i verden. Jeg har netop bevilget 100 mio. kr. til humanitære indsatser i Yemen. De 100 mio. kr. går til nødhjælpsindsatsen gennem UNICEF, FN's humanitære landefond og Den Internationale Røde Kors Komité ICRC. Med de nye 100 mio. kr. har Danmark til dato ydet 727 mio. kr. siden 2015."

Baggrund Den 13. december 2018 indgik Yemens regering og houthi-lederne en våbenhvileaftale i Stockholm. Efterfølgende vedtog FN's Sikkerhedsråd den 16. januar 2019 enstemmigt resolution 2452, der giver mandat til oprettelse af en politisk mission under navnet United Nations Mission to support the Hodeidah Agreement (UNMHA). UNMHA har til opgave at lede og støtte Redeployment Coordination Committee (RCC), der skal overvåge våbenhvilen i Hodeidah-regionen samt facilitere redeployering af styrker og indledende minerydningsaktiviteter.

FN's fredsstøttefacilitet har til formål at sikre hurtig implementering af våbenhvileaftalen for Hodeidah-regionen og fremtidige aftaler mellem parterne. Herudover skal midlerne anvendes til genopbygning af basal infrastruktur.

Siden starten af krigen i Yemen for godt 4 år siden, har Danmark ydet en markant og kontinuerlig humanitær bistand til landet. Danmark har i januar bevilget yderligere 100 mio. kr. til humanitære indsatser i Yemen. Midlerne går gennem FN's humanitære landefond i Yemen, samt til UNICEF's og Den Internationale Røde Kors Komités humanitære indsatser i Yemen. FN's landefond, UNICEF og ICRC's indsatser sikrer livreddende humanitær hjælp målrettet den sårbare og nødlidende civilbefolkning i Yemen. Pengene går bl.a. til fødevarer, rent vand, sundhed og uddannelse. UNICEF's indsats er målrettet børn, og går bl.a. til behandling af akut underernæring, poliovaccination af over 5 mio. børn og oplysningsindsatser over for civilbefolkningen for at forebygge ulykker med ueksploderede landminer, der netop i høj grad rammer børn. Danmarks nye humanitære bidrag vil bidrage til det internationale samfunds finansiering af FN's humanitære responsplan for 2019 for Yemen. Med det nye bidrag har Danmark siden krigens start i 2015 ydet 727 mio. kr. De danske humanitære midler er blevet givet gennem FN's Fødevareprogram WFP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, FN's humanitære landefond samt danske civilsamfundsorganisationer.

Kontakt:

OBERST THOR HILTON

MILITÆRRÅDGIVER / MINISTERSEKRETÆR

MAIL thohil@um.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: