Dansk Folkeparti svigter både ude og hjemme i kampen mod social dumping

Ole Christensen er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne. Han er tidligere fællestillidsmand og borgmester i Brovst og kæmper nu imod social dumping og for bedre fælles regler om arbejdsmiljø. Han er en forkærlighed for Nordjylland, hvor han er født, opvokset og bosiddende. Ole vil især blogge om arbejdsmarkedspolitik, men han vil også tage generelle emner på den europæiske dagsorden op - altid fra et centrum-venstre perspektiv.

Da Dansk Folkeparti i 2014 gik til valg i kampen for at sikre pladser i Europa-Parlamentet var det blandt andet på et løfte om, at EU skulle have en social protokol. Faktisk sagde Dansk Folkepartis spidskandidat, Morten Messerschmidt, i et interview til DR, at partiets valgprogram var ”DF Classic”.

Her uddybede han samtidig, at et hovedpunkt i partiets valgkamp var indførelsen af en social protokol. En social protokol er et tillæg til en fremtidig EU-traktat, der kort fortalt går ud på, at arbejdsmarkedsreglerne i de enkelte EU-medlemslande som minimum ligestilles med reglerne i det indre marked i tilfælde af en konflikt herimellem. Forslaget er på denne måde med til at sikre rettighederne for lønmodtagerne i Danmark og er et slagkraftigt våben i kampen mod social dumping.

Det var et klart valgløfte, som ikke var til at tage fejl af. Selvom jeg så langtfra er enig med DF i alt, så har vi fælles fodslag her, for jeg har altid ment, at vi bør have en social protokol i EU. Folketinget behandler lige for tiden et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at stille forslag om en social protokol i EU. Det burde jo være sød musik i DF-ørerne og en oplagt mulighed for at sætte flueben ud for et af partiets valgløfter.

Men DF har åbenbart ændret mening. De vil nemlig ikke støtte forslaget. Det lugter lidt af løftebrud, og jeg satte mig ned for at undersøge sagen nærmere.

Og det viser sig, at det ikke kun er på den hjemlige politiske scene, Dansk Folkeparti kæmper mod en social protokol. Det gør de også her i Europa-Parlamentet. Da vi stemte om den sociale protokol 19. januar sidste år trykkede Dansk Folkepartis medlemmer på den røde knap og stemte imod. Om ikke andet skal Dansk Folkeparti da have, at de er konsistente i deres hykleri.

Som socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet er det min pligt at sikre den danske model og samtidig arbejde for at sikre de bedste rettigheder for arbejdstagere på tværs af hele Europa. Her vil en social protokol virkelig batte, og det vil gøre en forskel for lønmodtagerne rundt omkring i Europa og i Danmark.

Jeg er i fuld gang med kampen, og jeg ville ønske, at Dansk Folkeparti ville stille sig ved siden af mig, som de så flot lovede det.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.