Danmark bliver ny formand for UNDP
Fra torsdag er Danmark ny formand for FN’s udviklingsprogram, UNDP.

Danmark er lige trådt ud af FN’s Sikkerhedsråd, men det betyder ikke, at vi helt glemmer FN. Torsdag overtager Danmark formandsskabet for FN’s udviklingsprogram UNDP. Formandsskabet er et-årigt og omfatter også topposten i FN’s befolkningsprogram, UNFPA. Den danske udsending, der vil varetage formandsposten, bliver Carsten Staur, som tiltræder 1. marts, skriver udenrigsministeriet i en pressemedelelse.

I den er Danmarks tre hovedprioriteter beskrevet:

FN’s rolle skal forstærkes i konflikttruede lande og lande som er ramt af naturkatastrofer.

FN’s organisation skal strømlines i de fattige lande, så der ikke optræder en hel række forskellige FN-organisationer i landene, men kun et enkelt samlet landekontor.

Og endelig vil Danmark sætte ekstra fokus på kvinders rolle som drivkraft for udvikling i de fattige samfund.