Christian Wedel Neergaard, miljøordfører, De Konservative

»De 20 procents CO2-reduktion for EU er et ambitiøst mål.Men Danmark bør have som mål, at en tredjedel af vores energi kommer fra vedvarende energikilder i 2020. Det er vigtigt, at Danmark fastholder sin førerposition inden for vedvarende energi, og hvis udspillet fra EU bliver virkelighed, åbner der sig mulighed for et sandt eksporteventyr for danske virksomheder.«