Check til 1.500 vandplagede Tryg-kunder
1.500 vandskadede danskere har allerede fået erstatning fra Tryg. Foto: Joachim Adrian / POLFOTO
14.500 vandskadede danskere har indtil videre anmeldt en skybruds-skade til Tryg. Hver 10. skade er allerede afsluttet.

Det lysner for vandplagede kælderejere.

Forsikringsselskabet Tryg har fået 14.500 anmeldelser om vandskader efter skybruddet over København den 2. juli.

Mere end hver 10. sag er allerede ekspederet. Det svarer til, at godt 1.500 kunder allerede har fået erstatning for ødelagt indbo. Det fortæller kommunikationschef i Tryg, Gerhard Dall.

"Det drejer sig typisk om mindre sager, hvor vi via telefon bliver enige med kunden om, hvad de ødelagte ting skal erstattes med, og så ryger checken afsted," siger kommunikationschef, Gerhard Dall.

Han forventer, at der kommer yderligere et par tusinde skadesanmeldelser til de kommende uger.

"Nu går vi i gang med de større og mere alvorlige sager. Det vil tage måneder at komme igennem de sager. Der skal mange forskellige typer af håndværkere i gang, før en våd og ødelagt kælder er repareret," siger Gerhard Dell.

Mange Tryg-kunder har fået brev om, at de i fremtiden ikke skal forvente at få erstattet trægulve eller gipsplader i kælderen, hvis et nyt skybrud viser sig. De materialer hører nemlig slet ikke hjemme i en kælder, understreger Gerhard Dall.

"Vi synes ikke, at trægulve og gulvtæpper i en kælder er klogt. Vi anbefaler betongulve eller klinker. Gipsvægge og beklædning på vægge hører heller ikke hjemme i en kælder. Det vil vi også fritage for dækning, hvis der allerede har været én vandskade," lyder det fra Trygs kommunikationschef.

Trods udsigten til rekorderstatninger har Tryg ingen planer om at sætte forsikringpræmien for kælderejere op.

"Efter skybruddet i august sidste år satte vi prisen op, men vi har ikke på det nuværende grundlag aktuelle planer om yderligere prisforhøjelser," siger Gerhard Dall.