Blogindlæg Blogger: Væk med overdreven mistillid mod udsatte og andre på ydelser
"Det er bestemt ikke en ambition for Alternativet at grave kløften mellem Københavns Kommune og udsatte borgere dybere. Tværtimod. Lad os i stedet begynde på en frisk med grundlæggende tillid – fra ’systemet’ til borgerne og omvendt."

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

13 MILLIONER KRONER. Så mange penge ønsker Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev og hendes udvalg at løfte sagsbehandlingen af førtidspensioner med i København. Forslaget kommer efter en uge med massiv kritik af borgmesteren for at tolke loven for hårdt, fordi Københavns Kommune er den kommune i hovedstadsområdet, der tilkender færrest førtidspensioner pr. indbygger.

Det er nemlig blevet meget svært at få tilkendt en førtidspension i København, selvom man ikke besidder nævneværdig arbejdsevne. Derfor er det ofte en enorm lettelse, når det lykkes for en syg og udsat borger at få sin førtidspension, ofte efter mange års jobprøvninger, ressourceforløb og udredninger.

NU FÅR MAN FRED for det, der af rigtigt mange mennesker har føltes som en endeløs kamp mod Københavns Kommune og ’tag-dig-nu-bare-sammen’ retorik. Endelig er man sikret en hurtigere afklaring og måske en fast førtidspension, uden at nogen kan tvinge en til noget, kontrollere om man gør det som man er påbudt, administrere ens problemer eller bruge økonomiske incitamenter ved at skære i ens indkomst. Kort sagt kan man begynde at leve et meningsfuldt liv med færre bekymringer eller i hvert fald en hurtigere sagsbehandling.

VI VIL FJERNE DEN OVERDREVNE MISTILLID og kontrol rettet mod særligt udsatte borgere og andre på overførselsindkomster. Kontrollen er alt for dyr i kroner og øre. Det er én ting, men den er også umenneskelig, umyndiggørende og demotiverende. Vi tror ikke på pisken rettet mod samfundets svageste. Vi skal i stedet turde tro på, at alle gerne vil bidrage. Vi skal møde alle med rimelige forventninger og støtte dem i at leve op til dem.

DERFOR VIL ALTERNATIVET bl.a. arbejde for, at kontanthjælpen bliver givet uden medfølgende strukturel mistillid og modkrav. Og mens vi arbejder for en bedre kontanthjælp og for bedre arbejdsforhold for de kommunalt ansatte, er det også vigtigt, at vi politisk indretter et samfund, hvor ingen bliver marginaliseret. Vi skal være langt mere nysgerrige, ambitiøse og tillidsfulde på vores medborgeres vegne. Vi bruger fx i dag et to-ciftret-milliardbeløb på en ineffektiv beskæftigelsesindsats, der er baseret på tvang og kontrol. Det kan og skal vi gøre langt bedre.

VI GÅR DESUDEN IKKE MED TIL FORRINGELSER af den sociale indsats og velfærd i bunden. Det er en skrøne, at alle arbejdsløse er dovne. Det er en medie- og politikerskabt virkelighed, der ikke har megen gang i virkeligheden. Det var ikke en dovenskabsbombe, der eksploderede i 2008 og sendte utallige ud af arbejdsmarkedet. Faktum er, at når der er arbejde nok, så er borgerne i arbejde – i hvert fald dem der kan. Det begynder med grundlæggende tillid uden modkrav.

MEN FORANDRINGER BEGYNDER også med, at man ændrer retorikken og fokuserer på det, der samler, i stedet for det, der splitter. Hvis vi fortsætter, som vi plejer, ender vi der, hvor vi er på vej hen. Og det er bestemt ikke en ambition for Alternativet at grave kløften mellem Københavns Kommune og udsatte borgere dybere. Tværtimod. Lad os i stedet begynde på en frisk med grundlæggende tillid – fra ’systemet’ til borgerne og omvendt.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News