Administration 

Blogger: Politikere har mange liv i deres hænder - hvem tør du stemme på?

Der er meget på spil i politik, og manges liv er i politikernes hænder. Derfor er det vigtigt at sætte sig lidt ind, hvad der foregår og er foregået i dansk politik, før man afgiver sine stemmer til det forestående kommunal- og regionsrådsvalg. Jeg hjælper den beskæftigelses- og sundhedspolitiske hukommelse og stillingtagen på vej,

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

IGENNEM DET SENESTE ÅRTI er der blevet gennemført meget store politiske forringelser af forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser, især på social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet.

For det første er der sket store forandringer i den måde, det offentlige er struktureret og styret på. Med strukturreformen (også kaldet kommunalreformen) i 2007 skete der en grundlæggende omstrukturering af magtfordelingen i det offentlige Danmark.

De nye kommuner og regioner blev frataget magt i forhold til de tidligere myndighedsgrænser og underlagt stigende centralisering, og regeringens og statens magt blev forøget kraftigt. Der er kommet stadig mere topstyring, og den begynder på regeringsniveau og går ned til myndighederne i regioner og kommuner, som igen ofte i et eller andet omfang møder borgerne på baggrund af en topstyring ovenfra.

En del af den ændrede magtbalance skyldes også, at det siden strukturreformen kun er staten (regeringen), som kan fastsætte hvor høj skat der må opkræves, og kun stat og kommune, som selv kan opkræve skat. De senere år har bragt et væld af påtvungne besparelser for de enkelte velfærdsinstitutioner i region og kommune, så der er et stigende præstationspres på institutionerne og de offentligt ansatte medarbejdere for at løbe hurtigere og hurtigere i økonomiens hellige navn. Det betyder også et angreb på faglighed og etik. Djøfferne bestemmer mere og mere og overruler på væsentlige niveauer fagfolk med administrative krav. Fagfolk og borgere taber i dette spil.

For det andet har strukturreformen og den tiltagende højredrejning eller nyliberalisme i samme periode ført til et stigende fokus på økonomisme på alle niveauer af samfundet lige fra den førte politik i Folketinget til den kommunale og regionale politik og forvaltning.

Folketinget har således i de forgangne ti år gennemført så mange ændringer af det offentlige Danmark, at det samlet set peger i retning af en konkurrencestat. Det betyder tab af velfærdsrettigheder (lovgivning) og skred i retssikkerheden (forvaltningen i kommuner og regioner). Det hele kombineres med et pres på de demokratiske frihedsrettigheder og retten til privatlivets fred. Man kan tale om totalitære tendenser.

NÅR ET SAMFUND TRANSFORMERES fra velfærdsstat til konkurrencestat, ændres magtbalancen. Nogen taber, mens andre vinder magt.

Man har fjernet alt for mange grundlæggende rettigheder og hjælpemuligheder fra de samfundsborgere, som ligger nederst i den sociale rangstige og behøver hjælpen mest, blandt andet sygdomsramte mennesker med store funktionsnedsættelser. Det er sket efter salamimetoden i forventning om, at den største del af befolkningen nok ikke ville opdage det, og at helhedsbilledet af alle disse forringelser var for besværligt at få kommunikeret videre til pressen eller overhovedet at få taleret om. Og man begyndte naturligvis med de svagest stillede, fordi man vidste, at de ikke ville kunne forsvare sig særligt effektivt, og at mange andre ville støtte den førte politik, hvis man skjulte dens egentlige konsekvenser eller manipulerede med beskrivelsen og talte til den indre svinehund. Så længe det bare ikke gik ud over middel- og overklassen, naturligvis.

Selvom de fleste regionsråds- og kommunalpolitikere ikke også sidder i Folketinget og har været med til at vedtage lovgivning, mener jeg dog, at de principielt set alle er medansvarlige for den politik, som deres partier fører i Folketinget (såfremt de altså er repræsenteret dér). Jeg har udarbejdet en oversigt over den vigtigste lovgivning fra de senere år med konsekvenser for syge mennesker (klik på linket for at se oversigten). Bemærk, hvem der står bag hvad!

DERUDOVER HAR lokalpolitikerne stor indflydelse på, hvilken måde man har valgt at implementere og forvalte lovgivning, bekendtgørelser og andre vedtagelser på i kommuner og regioner. Vi skal prøve at huske, hvordan vores lokalpolitikere har handlet, og holde dem politisk ansvarlige derfor. Politik er altid et spørgsmål om valg og prioriteringer.

Det gælder for eksempel den anlagte praksis for forvaltning af social- og beskæftigelseslovgivning i kommunerne. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune har fortolket reformerne af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp helt ud over kanten af det forsvarlige. Og kommunen afslører i revisionsrapporter for 2012 og 2013, at den allerede i 2010 indførte tilkendelsesprincipper for førtidspension, som svarede til principperne i reformen fra 2013 (se mit blogindlæg på Avisen.dk fra 28. oktober 2017).

Vi har også hørt om, at Københavns Kommune i mange tilfælde bevidst overtræder forvaltnings- og retssikkerhedslovgivningen, og at kulturen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er forfærdelig dårlig. Alt sammen betyder tab af retssikkerhed for de berørte syge borgere.

Omvendt har man i visse andre kommuner formået at forvalte social- og beskæftigelseslovgivningen på en mere menneskelig og respektfuld måde, selvom lovgivningen er stram. Norddjurs Kommune har for eksempel gjort sig særligt umage med at ændre forvaltningen – til gavn for både borgere og kommunens økonomi.

DET GÆLDER OGSÅ for regionerne, at der er store forskelle på, hvordan man har implementeret sundhedslovgivningen og vælger at styre sundhedsvæsenet. For eksempel er Region Hovedstaden efterhånden berygtet for at have truffet utallige vidtgående og håbløse beslutninger om it-systemer. Således går Sundhedsplatformen under øgenavnet ”Sorte Pest” og erfares af mange læger i regionen som voldsomt ødelæggende for muligheden for at udføre deres egentlige lægearbejde. Regionen ville i sit hovmod ikke lade sig inspirere af det it-system, som man benytter i Jylland, og som ellers har fungeret udmærket i ti år. Så man valgte et umuligt og dyrt system fra USA.

Dækningen af lægevagtordningen i Region Hovedstaden fungerer heller ikke. Regionen fjernede de alment praktiserende læger fra akuttelefonen og satte i stedet fagfolk uden professionelle kompetencer til at sortere i de indkomne henvendelser. Resultatet var en 1813-ordning, som fra starten har været fyldt med kaos og stor utilfredshed fra både patienter og læger. Man ignorerede konsekvent anbefalinger og advarsler fra de læger, som faktisk vidste noget om at drive akutordninger og vurdere alvorsgraden af henvendelserne for borgerne. Det minder næsten om en molbohistorie, selvom også dét ord nok klinger for jysk til, at man vil tage den erkendelse i sin mund i det fornemme og høje København.

MED KOMMUNAL- OG REGIONSRÅDSVALGET på tirsdag får vi en kærkommen mulighed for at ændre på retningen af den førte og forvaltede politik. Vi kan stemme partier og politikere ind, som vil kæmpe for lidt mere velfærd, ordentlighed, social ansvarlighed, lighed i sundhed og respekt for fagfolk. Eller vi kan stemme nogen ind, som i det mindste er mindre ringe end dem, som vi har haft frem til nu.

Det har blandt andet syge mennesker og deres pårørende stærkt brug for. Men jeg mener også, at det er et samfundsanliggende at bære et socialt medansvar for dem, der ligger ned i livet og har brug for en hjælpende hånd.

Enhver af os og dem, vi holder af, kan en dag risikere at blive afhængig af hjælp fra det offentlige sundhedssystem og/eller social- og beskæftigelsessystem. Den dag vil det blive ubehageligt at opdage, at social sikring og sundhedsvæsen er blevet udhulet, og at det måske blandt andet er sket, fordi vi ikke har været indignerede nok over udhulingen og gidet protestere.  

Vi har alle et lille medansvar. I det mindste kan vi gøre os umage med at undersøge forholdene og at bruge vores stemmeseddel efter bedste evne og samvittighed. Så vores medmennesker og vi selv kommer i gode hænder, hvis vi får brug for hjælp.

Rigtig godt valg!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Mand klamrer sig til havareret båd
Nyheder

39 personer ventes døde efter bådulykke i Floridas

Løver med investeringsobjekter
Iværksætteri

Gymnasieelever sikrede sig hjerte-investering fra ”Løverne”

Caroline Wozniacki
Kendte

Wozniacki slår sig sammen med Tiger Woods

bil kører i snevejr
Nyheder

Undgå kæmperegning:

Tre vaner slider på

bilen i vinterhalvåret

Retten i Viborg
Krimi

Kvinde voldtaget i sit hjem af fremmed mand

piller i pakninger på samlebånd
Nyheder

Coronapille godkendt

Tina Christensen
Nyheder

Her er dobbeltliv-formandens afløser

Lottokuponer
Nyheder

Snart kan du vinde 750 millioner

Nær billede af Wafande
Underholdning

Wafande og gravid

kæreste splitter op

den kommercielle rumstation
Nyheder

Dansk firma hyret til

kommerciel rumstation

En kvinde i rød sweater taler i mobiltelefon udenfor
Nyheder

Nedbrud i hele landet

En hvid villa med en udestue.
Kendte

Efter flere forsøg:

Felix Smiths hus

endelig solgt

Mand klamrer sig til havareret båd
Nyheder

39 personer ventes døde efter bådulykke i Floridas

Prins Andrew med armen omkring Virginia Giuffre.
Kongelige

Prins Andrew afviser at

være nær ven af Maxwell

Simon Stenspil og Anna Stokholm på den røde løber
Underholdning

Dansk stjernepar afslører

søns sjældne navn

En person svømmer i en svømmehal.
Nyheder

Priserne på disse 

fritidsaktiviteter 

er eksploderet

Molly og Peter Andreas i en af scenerne i deres køkken.
Film og TV

Skrevet ud af

”Badehotellet”

Lis Sørensen med armene over kors på den røde løber til DMA
Kendte

Lis Sørensen: Jeg er

færdig som popsanger

En radiator op ad en betonmur.
Nyheder

Tårnhøje energipriser:

Nu vil regeringen

hjælpe med check

Niel Young synger til venstre. Joe Rogan taler til højre
Underholdning

Neil Young forsvinder fra

Spotify efter ultimatum

billede af det daværende Syrien Bazar
Nyheder

Købmandsbutik har fået 14 bøder og sure smileys

Eigild B. Christensen jubler
Nyheder

Rasende på 
tv-milliardær 
efter konkurs

julepynt i gaden
Nyheder

Her er der stadig
julelys i gaden

Thomas Rode Andersen i bar overkrop
Kendte

Thomas Rodes
konkursramte firma
kører måske videre

shots på et bord
Nyheder

Pesticid fundet
i populære shots

udstødning
Nyheder

Hybridbiler udleder dobbelt så meget CO2 som tilladt

skib i vandet
Nyheder

Forskere finder ukendt

liv på Jorden

to personer på pressemøde
Nyheder

Indkalder til pressemøde

gorilla spiser
Dyreliv

Legenden Ozzie

er død 

paprika steen poserer i skov
Kendte

Paprika Steen har 
droppet lykkepillerne

mand taler
Corona

Klar til at droppe

alle restriktioner

mand poserer
Kendte

Anders Agger springer ud

som skuespiller 

skrabelodder ligger i bunke
Helt vildt

Vinder 3,6 millioner

på skrabelod:

Det var vanvittig heldigt

kvinde poserer
Kendte

Stopper som vært

på Vild med dans

fartkontrol ved indgangen til landsby
Krimi

Lille by - høj fart: 

32 mistede kørekortet

to kvinder poserer
Film og TV

Efter Christianes exit:

Det sker der med

Vild med dans

hjertestarter i boks
Nyheder

Alle over 60 år

skal kunne sige nej

til genoplivning

mand taler
Nyheder

Maner til ro:

Russerne er ikke

på vej

slange i naturen
Dyreliv

224 nye arter

fundet i Sydøstasien

Viktor axelsen
Sport

Stor bøde til

Viktor Axelsen

covid på grønland
Nyheder

Grønland: Barer og biografer lukkes for uvaccinerede 

to fængsles drab politibil
Krimi

 To mænd fængsles for drab

sygeplejeske med podepind
Nyheder

Eksperter: Behold restriktioner lidt endnu

blå blink seksuelt anfgreb børn
Krimi

Forgreb sig på børn:

Ville true til tavshed

ida wohlert tv-vært på seng
Kendte

Ida Wohlert:

Amok på fartbølle

politibil - Drenge anholdt for at overfalde teenager med machete
Krimi

Drenge overfaldt teenager med machete

Corona: Alle restriktioner på vej væk
Nyheder

Så sker det: Alle restriktioner på vej væk

En fine stikker op af vandet
Dyreliv

Sjælden hval har forvildet sig ind i Kolding Fjord

Boris Johnson ser forvirret ud
Nyheder

Britisk politi undersøger Boris Johnson

Byretten i København
Krimi

Tiltalt for trafikdrab kørte som på en gokartbane

en mand på en talerstol
Nyheder

Dobbeltlivs-formanden er ude af 3F 

Krimi

Chef i stort selskab risikerer fængsel 

En mand foran en Rolls-Royce
Biler

De unge og rige køber Rolls-Royce

En smuk kvinde i blomstret kjole
Kendte

DR-stjerne er blevet mor for anden gang

Bob Dylan med hat på scenen
Kendte

Bob Dylan scorer milliarder

En mand i dynejakke i en port
Nyheder

Martin Henriksen trækker sig fra DF

Nyhavn med frossent vand i kanalen
Nyheder

Danmark er mindst korrupt i verden 

et hangarskib
Krimi

Kampflyulykke på hangarskib

lene beier smiler
Kendte

Coronaramt Lene Beier:

Føles som en elefant

på brystkassen

kvinde kigger på tom væg
Nyheder

Kunstner tog pengene:

Nu overvejer han

at kræve erstatning

mand sidder i køkken
Kendte

Kendiskok er gået

konkurs

mand taler
Nyheder

Medie: 3F-ledelse

har kendt til dobbeltliv

siden december

håndboldspillere i aktion
Sport

Sjette sejr på stribe:

Danmark klar til

EM-semifinalen

mand taler i mikrofon
Nyheder

Skal han fortsætte?

Medlemmer kan afgøre

3F-formands fremtid

Sport

Cykelstjerne indlagt:

Kolliderede med bus 

Prinsesse Athena i sneen med lyserøde ørevarmere på
Kongelige

Dronningens yngste

barnebarn fylder år:

Se de nye billeder

kvinde taler på pressemøde
Corona

Nu kan du afbryde

selvisolation efter

fire dage

håndboldspillere i aktion
Sport

Matchbold til Danmark

En tilfrosset bil.
Biler

nemt og billigt

kan du selv lave

frostfjerner til bilen

Tomme lattergaspatroner ligger på jorden
Nyheder

Stor fangst af

ulovligt lattergas

Nyheder

Krisemøde: Formandens

dobbeltliv skal drøftes 

Blå blink på en politibil
Krimi

Politi: Ingen sammenhæng

mellem tre dødsbrande

Et symbol på en skaldespand
Helt vildt

Fandt 20 millioner

i sin skraldespand

Morten Messerschmidt på talerstolen
Nyheder

Sur Messerschmidt:

Stop personangreb 

Alle deltagerne posere i militærtøj rundt om og i en jeep.
Film og TV

Her er de 12 nye

stjerner i trøjen

Prins Nikolai sammen med grevinde Alexandra i sommer.
Kongelige

Prins Nikolai

rydder forsiden

Et aldrende par på gåtur hun holder i hans arm.
Nyheder

De fleste pensionister

er millionærer 

Et fly i luften med hjulene nede
Nyheder

Overlever 11 timer i

luften skjult i næsehjulet

Cleo Smith på armen af sin mor
Nyheder

Mand erklærer sig skyldig

i at have bortført fireårig

Christian Eriksen
Sport

Eriksen enig med ny klub