Blogger: Lærerne havde ret - Corydon og Thornings forklaring skudt ned

- Skurken er Finansministeriet, men også mange andre hjælper beredvilligt til, skriver blogger Jan Andreasen om en ny bog, der kommer med afsløringer om lærerkonflikten i 2013.

Jan Andreasen er HF-lærer og studievejleder på Frederiksberg HF. Og medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet.

 

Jan har kæmpet for folkeskolen i mange år. Han har været skolebestyrelsesformand på Nørrebro og medstifter af Forældreforeningen Brug Folkeskolen.

Politikernes reform-amok kan give ham gåsehud. Og hans foretrukne skydeskive har i de senere års debat været folkeskolereformen og uddannelseseliten.

Jan blogger om samfundsforhold af enhver slags, med uddannelse og ungdomskultur som hans spidskompetance.

Folkeskolelærerne har i lang tid haft mistanke om, at der på forhånd eksisterede en aftale mellem regeringen og KL, da lærerne blev lockoutet  i foråret 2013.

Nu træder Annette Vilhelmsen - der sad som minister i S-R-SF regeringen for SF – frem i en ny bog og giver lærerne ret.

"En tiltrængt pædagogisk reform endte desværre som en økonomisk reform. Skrevet af finansministeriet og gennemført af regeringen…Lockouten var regeringens beslutning," udtaler Annette Vilhelmsen i dag.

Det sker i bogen ’Søren og Mette i benlås’, hvor journalist Anders-Peter Mathiasen opruller hele historien bag konflikten mellem lærerne på den ene side og KL, stærkt sekunderet af Finansministeriet, på den anden side.

Den daværende regering, med Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon i spidsen, har ellers hårdnakket afvist, at det var regeringens beslutning at lockoute lærerne. Men den forklaring skyder Annette Vilhelmsen nu ned.

Den afslørende bog om lærerkonflikten er endnu ikke udkommet, men undertegnede har haft lejlighed til at læse den.

Under lockouten blev 50.000 lærere og 557.000 elever – som de fleste kan huske - nægtet adgang til deres skoler i 2013.

Og lad det være sagt med det samme, der er bestemt ikke tale om en julehistorie for folkeskoleelever.

Tværtimod bliver vi på første række vidne til, at den danske model på arbejdsmarkedet – den fri forhandlingsret, som vi alle er så stolte af – sættes helt og aldeles ud af kraft. Skurken er Finansministeriet, men også mange andre hjælper beredvilligt til. Meget af det har vi hørt om før. Men som noget nyt, får vi det nu dokumenteret i en grad som ikke tidligere set. 

Det startede alt sammen med nedsættelsen af en ’hemmelig gruppe’ under VK-regeringen i sommeren 2011.

Gruppens opgave var ’at forberede overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2013, herunder at bidrage til at sætte en fælles arbejdsgiverdagsorden på folkeskoleområdet og gymnasieområdet.’

Det drejede sig med andre ord om, at den ’hemmelige gruppe’ skulle give Finansministeriet og KL gode ideer til, hvordan man kunne ’normalisere’ folkeskolelærernes og gymnasielærernes arbejdstid, som det senere hed sig. De ’dovne lærere’ havde længe været en torn i øjet på ledende embedsmænd i Finansministeriet og i KL.

I gruppen vrimlede det med embedsmænd fra Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og KL. Og den bestod på et tidspunkt af mere end 40 personer.

’Gruppen var hemmelig i den forstand, at dens eksistens ikke blev annonceret, og at det ikke var muligt at få indsigt i dens arbejde’, fremgår det af bogen.

Altså masser af hemmelighedskræmmeri og skæg og blå briller, fordi offentligheden ikke skulle have mulighed for at få indsigt i den ’hemmelige gruppes’ arbejde. For eksempel kunne journalister, der ønskede aktindsigt i den ’hemmelige gruppes’ arbejde, ikke få det. For – hokus, pokus - gruppen eksisterede jo ikke.

Resten er desværre trist og sørgelig historie. S-R-SF-regeringen overtog senere den ’hemmelige gruppes’ arbejde og skrev - sammen med et stort flertal i folketinget - det ulykkeligste kapitel i den danske folkeskoles historie, i foråret 2013, med lockouten af folkeskolelærerne og vedtagelsen af Folkeskolereformen.

Trist og sørgeligt for folkeskolen. Og trist og sørgeligt for demokratiet. Ikke så mærkeligt, at det senere er gået helt galt med folkeskolereformen.  For vejen til både lockouten og skolereformen blev banet, ved hjælp af underlødige metoder, hemmelighedskræmmeri og aftalt spil. Langt fra noget kønt syn. Og uværdigt for demokratiet.

For folkeskolen har konsekvenserne være katastrofale: Lærerflugten er eksploderet og tusinder af elever forlader i dag folkeskolen til fordel for privatskolerne.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.