Blogger: Hvornår vil Folketinget sikre syge en værdig behandling?

Efter udløbet af borgerforslaget ”Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken” hænger der fortsat tunge, mørke skyer over horisonten for titusindvis af mennesker med dokumentation for svære sygdomme eller funktionsnedsættelser, som er underlagt dansk beskæftigelsespolitik. De er stadig ikke sikret værdig hensyntagen til deres helbredsmæssige begrænsninger, og Folketinget viser fortsat ingen vilje til at gøre det.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

JEG VAR HOVEDSTILLER af borgerforslaget ”Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken” (FT-00638), som løb fra 3. april til 30. september 2018.

Vi ville med forslaget ændre lovgivningen, så mennesker i det offentlige forsørgelsessystem med dokumentation for sygdom eller funktionsnedsættelser sikres værdig hensyntagen til deres helbredsmæssige begrænsninger og andre hermed relaterede omstændigheder, som påvirker funktionsevnen.

Det er de nemlig ikke sikret nu i hverken lovgivningen om førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge og kontanthjælp eller i forvaltningen af den. Det skal de forhandle om og argumentere for i jobcentret – i hver eneste sag. De forhold er især slået igennem siden ikrafttrædelsen af reformen af førtidspension og fleksjob fra 1. januar 2013. Det har jeg allerede skrevet om mange gange.

Når jeg overhovedet gik ind i at stille et borgerforslag, var det som anledning til at gøde jorden for en tiltrængt debat om den nævnte kritik og de ændringsforslag, som jeg og forslagets medstillere så et skrigende behov for.

Forslaget udløb i slutningen af september måned og opnåede ifølge Folketingets Administration kun 10.889 støtteerklæringer. Det er ikke nok til at blive vekslet til et beslutningsforslag og blive fremsat som sådan i Folketinget, hvilket kræver mindst 50.000 støtteerklæringer. Og det er også i sig selv et besynderligt forhold, at Folketingets respekt for folks værdighed skulle afhænge af, om en i forvejen udsat befolkningsgruppe kan opnå støtteerklæringer nok fra befolkningen.

Hvorfor der overhovedet skal så mange støtteerklæringer til for at sende et borgerforslag videre til Folketinget, og hvorfor man har indlagt en tidsfrist på kun et halvt år, er også spørgsmål for sig. Med mindre end halvt så mange støtteerklæringer kan man danne et politisk parti, der kan komme på stemmesedlen til Folketingsvalg, og man har meget længere tid til at indhente dem.

Man kunne godt få den tanke, at hovedparten af partierne i Folketinget i virkeligheden ønsker, at det skal være så svært som muligt for borgerne at blive hørt af Folketinget.

DEN STEMMETEKNISKE INDRETNING af ordningen med borgerforslag og det konkrete forløb, vi har oplevet med vores forslag, lader dog også i sig selv meget tilbage at ønske. Begge dele afslører fundamentale problemer med retssikkerheden i ordningen.

Folketinget har anlagt ordningen, så den først og fremmest prioriterer digitale borgere. Derudover har de i princippet tilbudt muligheden for, at man kan afgive fysiske eller scannede fysiske støtteerklæringer, hvis man ikke er digital. Men reelt har forvaltningen af sidstnævnte ”mulighed” ikke levet op til, hvad man kunne forvente af en sådan ordning – mere om det senere.

Der har været mange tekniske problemer med den digitale løsning. Jeg er bekendt med, at rigtig mange personer har oplevet, at den simpelthen ikke har virket. Der er tale om mindst flere hundrede personer. Det er erfaringen, at det blandt andet afhænger af browservalg. Også smartphones (og hvad de nu alle sammen hedder) har haft en vekslende anvendelighed.

Kan det virkelig være rigtigt, at man kun kan støtte borgerforslag, hvis man har den rigtige computer, den rigtige browser, den rigtige iPhone, den rigtige it-viden?

Men også den fysiske støtteafgivelse har været besværliggjort – nogle borgere har ikke selv en computer eller en printer. Jeg har brugt megen tid på at forklare folk, hvordan de skal gøre for at støtte forslaget. Jeg har også efter opfordring sendt udskrift af støtteerklæringsformularen til en række folk, der ikke selv har printer og ikke er på NEM-id, sådan at de alligevel kunne afgive deres stemme. Det er svært for dem, der ikke er digitale. Dem er der mange af i gruppen af mennesker med handicap og alvorlig sygdom, som vores borgerforslag angik. 

Problemerne med at afgive støtte både digitalt og fysisk er så store, at det påvirker stemmeafgivelsen. Mange mennesker opgiver at stemme, når det bliver for indviklet eller ikke virker første gang. Det er et retssikkerhedsproblem.

VED EN TILFÆLDIGHED opdagede en af borgerforslagets støtter, Annette Slivsgaard, at Folketingets Administration har håndteret nogle fysisk indsendte støtteerklæringer til borgerforslaget på en tvivlsom måde.

De har afvist et antal fysiske støtteerklæringer og giver forskellige svar på, hvor mange. Og de har i samme moment ændret kriterierne og vejledningen på Borgerforslag.dk, så de ”passer til” den valgte forvaltningspraksis. Se mit brev til justitsminister Søren Pape (K) og Folketingets Retsudvalg af 7. oktober 2018 for detaljerne i denne sag.

Alt dette virker suspekt og sår tvivl ved troværdigheden om ordningen. For afslører de ikke derved, at de godt ved, at den oprindelige vejledning ikke gav dem hjemmel til at afvise støtteblanketterne?

Og således bliver et borgerforslag, der ønsker at rette op på manglende retssikkerhed i forvaltningen af konkret lovgivning, ramt af en administration, der selv fremviser manglende retssikkerhed i forvaltningen. Det peger på helt principielle problemer med retssikkerheden for alle, der støtter et borgerforslag. Mere overordnet viser det store skår i vores demokrati.

DE FÆRRESTE BORGERFORSLAG opnår, med alle disse barrierer, at komme igennem den smalle dør til en fremsættelse af og behandling som et beslutningsforslag i Folketinget. Det står dog også klart, at for de få forslag, som overvinder disse barrierer, så vil de alligevel ikke opnå stemmer fra Folketingets partier, hvis de går imod den allerede førte politik. For partierne vil ikke stemme anderledes, end de allerede gør, ”bare” fordi der er et vist antal borgere, der ønsker det.

Med andre ord er ordningen et bluffnummer: Folks stemmer har i hovedtræk ikke noget at betyde for flertallet af de folkevalgte!

Denne nedvurdering af folks stemmer afslørede eksempelvis daværende forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind (V), da et borgerforslag om at afskaffe ministerpension og erstatte den med en almindelig arbejdsmarkedspension i april måned havde fået mere end det påkrævede antal støtteerklæringer for at blive fremsat og behandlet i Folketinget.

”Det vil jeg ikke,” skrev han i et debatindlæg i Berlingske 4. april 2018 – som svar på, at Berlingske i en leder havde pointeret, at Folketinget skal tage borgerforslagene alvorligt, så længe ordningen består. 

Det ser kritisk ud med folkestyrets tilstand – ikke bare for syge mennesker, som er uretmæssigt placeret i samfundets bundklasse uden retssikkerhed, men for hele befolkningen. Det her er ikke demokrati.

DE SYGE BORGERE, SOM VORES borgerforslag angik, er nu billedligt talt ”flyttet tilbage til start” – og nu vender jeg tilbage til vores konkrete borgerforslag.

Det efterlader en følelse af træthed og demokratisk afmagt.

Udsigterne til, at det ansvarshavende folketingsflertal vil vende om og ændre kursen i en værdig retning, er meget små. Retssikkerhedsproblemerne for syge i beskæftigelsessystemet, som var baggrunden for vores forslag, står lige så massive tilbage. Og tunge, mørke skyer hænger fortsat over horisonten for titusindvis af mennesker på grund af dansk beskæftigelsespolitik, ligesom de nu har gjort i årevis.

Hvad kan vi som borgere eller borgerrepræsentanter gøre mere for at få Folketingets politikere til at interessere sig for de problemstillinger, som forslaget adresserede?

Det er jo problemer, som også er blevet adresseret i mange, mange andre sammenhænge hen over årene af blandt andet en række læger og debattører som mig selv? Og som allerede er blevet nævnt i adskillige høringssvar til og debatindlæg om de forskellige reformer og deres konsekvenser.

FORLIGSPARTIERNE BAG de respektive reformer burde af sig selv tage ansvar for at gøre noget ved så alvorlige problemer som dem, vi har omtalt med vores borgerforslag. Det burde være udgangspunktet, det burde være normen!

Det ville de i almindelighed kunne gøre ved at sikre, at myndigheder respekterer lægeerklæringer på dokumenteret sygdom i lovgivning om denne slags sager i det offentlige forsørgelsessystem.

For uden at fastslå og vægte respekt for lægens vurderinger som en grundlæggende ret i lovgivningen, er der ingen retssikkerhed for syge borgere, når de møder den kommunale forvaltning af lovgivningen.

Her bortser jeg helt fra det forhold, at der i dag findes en stor gruppe patienter, som ikke har fået en korrekt udredning og behandling i sundhedssystemet. Det er blandt andet patienter, som myndighederne i stedet – for at spare penge på udredning, behandling og offentlige ydelser – har henvist til forsknings- eller fupdiagnosen ”funktionelle lidelser”.

For disse patienter er lægeattester med den slags beskrivelser jo yderligere et problem. Kvaksalveriet vil fortsætte i beskæftigelsessystemet, hvis ukorrekte lægelige vurderinger gøres til genstand for afgørelser om borgeres sager.

Hvornår vil Folketinget sikre sygdomsramte under beskæftigelsespolitikken en værdig behandling?

Jeg og en masse andre mennesker vil fortsætte med at stille dette spørgsmål, indtil det sker!

Opdateret den 29. oktober: Borgerforslag hører ikke under Retsudvalget, men under Udvalget for Forretningsordenen. Derfor har Lisbeth Riisager Henriksen den 22. oktober gentaget sit brev til det nye udvalg.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

En brandmand midt i et inferno
Nyheder

Danmarks største brand:

Forsøges nu

slukket med jord

Et socialt boligbyggeri i baggrunden og en snebærbusk i forgrunden
Krimi

18-årig:

Kritisk tilstand

efter knivstikkeri

Et blåt univers med bobler og en sol over overfladen
Helt vildt

Nyt gennembrud:

Omdanner havvand

til drikkevand på minutter

Et nødblus ud over havet ved nattetide
Krimi

Festgæster affyrede nødblus

- udløste kæmpe redningsaktion

på Vejle Fjord

Harry og Meghan sidder på en bænk i en park
Kongelige

Dronningen raser over

Harry og Meghan's video

Billede af en smilende dame med bøger i baggrunden
Nyheder

Trump udpeger konservativ

kvindelig dommer

En bjegside i Schweiz med masser af sne
Helt vildt

Ny rekord i september:

Metervis af

sne i Alperne

Trump på talerstol foran en masse vælgere
Nyheder

Trump sår tvivl

om kommende valg

Lottokupon
Nyheder

Vandt 26 millioner i Lotto:

Dropper jobbet

– vil arbejde frivilligt

Spejdere på gåtur
Nyheder

300 spejdere sendt

hjem af politiet

Advarselsskilt ved Covid-19 center
Corona

Se listen her:

For høje smittetal

i 72 kommuner

Thomas Bo Larsen, Mads Mikkelsen, Thomas Vinterberg, Lars Ranthe og Magnus Millang.
Nyheder

Dansk film får

international pris

Læge tester person for corona
Corona

Tests i tusindvis:

Men mange får

aldrig svar

Anders Samuelsen tager sig til hovedet
Nyheder

Samuelsen i angreb

på Liberal Alliance

Samenligning af forskellige corona-tests
Corona

Positiv test?

Sådan forholder du dig

Kong Harald går forbi en norsk garder
Kongelige

Melder ud om

kongens tilstand

Udsnit af politibil med påskriften Politi
Krimi

Motorcyklist på prøvekørsel

mister livet i soloulykke 

Indgang til coronatest-telt
Corona

Nyt rædselsdøgn:

Over 600 nye smittede

Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti sidder ved et bord med en flaske vand og to colaer
Nyheder

Pia Kjærsgaard afviser

sexistisk kultur

på Christiansborg

Portræt af instruktøren  Tobias Lindholm
Film og TV

Nu kommer TV-serie om

ubådssagen: - Jeg bærer

et kæmpe ansvar

Rotten Magawa sidder på en træstub med en guldmedalje om halsen
Dyreliv

Heltemodig rotte 
hædret med medalje

Mennesker foran indgang til IKEA-varehus
Nyheder

Hver femte stadig i tvivl

om feriepenge

SF's Folketingsmedlem Ina Strøjer-Schmidt taler i folketingssalen
Nyheder

Internt drama i SF:

Lad os se jeres regnskaber!

Blå blink fra udrykning
Krimi

Kører ind i husmur:
En død og to kvæstede

Christiansborg set på afstand
Nyheder

322 kvinder i opråb:

Folketingsmedlem stak

finger op i skridtet  

Statsminister Mette Frederiksen ser misfornøjet ud
Nyheder

Danskere finder fejl:

Kan koste dem

tidlig pension

Den britiske tv-vært Sir David Attenborough
Kendte

94-årig legende går

amok på Instagram

Folk skåler i vinglas til fest
Corona

Store private

fester forbydes

Prinsesse Eugenie og Jack Brooksbank vinker på trappen ved deres bryllup i 2018
Kongelige

Royal baby på vej:

Skandaleprinsen skal

være morfar

Brugte kondomer på et vietnamesisk lager
Helt vildt

Skulle sælges igen: 

345.000 brugte kondomer

blev kogevasket

Skuespilleren Thomas Bo Larsen
Kendte

Tørlagt Thomas Bo Larsen:

Grænseoverskridende

at spille fuld

røgeri ved Allinge
Corona

Bornholm ramt

af smittetryk:

Det er ikke fair

Mand bliver testet for corona i telt
Corona

Højeste nogensinde:

678 nye smittede

røver
Krimi

Begik røveri

med haveredskab

Mønter og sedler
Nyheder

Sættes skatten ned

i din kommune?

Brandmand går på den brændende bygning
Krimi

Dramatisk brand:

Brandmand fik

gavl ned over sig

folk står som sild i en tønde ved julemarkedet på christiania
Corona

Christianitter hegner

Staden ind i frygt

for corona

Kong Harald
Kongelige

Kong Harald

er indlagt

Jan sneum
Kendte

Ikonisk dansk

DR-journalist

er død

Kim Jong-un
Nyheder

Kim Jong-un:

- Undskyld

billede af sundhedsperson med coronatest
Corona

Dansk corona-våben

i vanskeligheder:

Virker måske ikke

En hvis VW ID3 holder foran en forhandler
Biler

VW's kæmpe satsning

kører nu på de danske veje

billede af nogle af de meste beundrede personer i verden
Kendte

Her er de:

Verdens mest beundrede

parkerede elløbehjul
Nyheder

Spritkørsel

elløbehjul

stoppes

Sol bag skyer
Nyheder

Masser af regn -

men så kommer

solen og varmen

Skål med lakrids
Nyheder

Mand død af

overdosis lakrids

Meghan Markle siddende i sofa
Kongelige

Meghan i talentshow

Lottokuponer
Nyheder

Efterly­­­ser Lotto-vinder:

Har du vundet 4,2 mio. kr?

Politibil i nærbillede
Nyheder

Højresvingsulykke:

Cyklist mister livet

Nærbillede af Donald Trump
Nyheder

Trump sagsøgt af niece

Seks måneder gammel dreng smiler mens han står på vandski
Helt vildt

Deler vandene:

Baby står på vandski

Nærbillede af Zlatan Ibrahimovic
Corona

Svensk superstjerne smittet

Dobbeltdækker foran Big Ben
Corona

Nyt land på listen:

Fraråder rejser

til Storbritannien

To læger på intensivafdeling
Corona

Smitten tager til:

Mange nye indlagte

Unge pige med mundbind
Corona

Derfor afvises

coronasmitte

som luftbåren

redningshelikopter i luften
Krimi

8-årig i ulykke under

skoleudflugt - blev fundet

med snor om halsen

Til salg-skilt på hus
Nyheder

Så meget sælges

husene for i dit område

Bertel Haarder og Inger Støjberg står sammen foran Amalienborg i 2015
Nyheder

Haarder giver Støjberg

ret: Sexisme-debat er

gået over gevind

gigantisk robot testes i Japan
Helt vildt

Gigantisk robot 
sluppet løs i Japan

En kvinde og mand ligger i liggestole ved vandet
Nyheder

Tusinder har taget

forskud på feriepenge 

Den amerikanske præsident Donald Trump
Nyheder

Trump: Det kommende

valg er en katastrofe 

Demonstranter og politi på gaden i Louisville, Kentucky
Krimi

Politibetjente skudt 

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) udtaler sig foran flere mikrofoner
Nyheder

Suger oplysninger om

danskere via top-

hemmeligt spionsystem

Danske Banks hovedkontor i København
Nyheder

Nye problemer for Danske Bank

Old town i Warszawa
Corona

Efter studietur:

11 elever fra samme

klasse smittet

Grænsestation mellem Danmark og Tyskland.
Corona

Efter stigende smittetal:

Tyskland advarer

mod Danmark

Politifolk holder vagt ved foden af Eiffel-tårnet
Nyheder

Bombetrussel mod

Eiffel-tårnet

Nærbillede af mobiltelefon
Krimi

Ansat i børnehave anholdt:

Tog fotos under bleskift

Skilte med henholdsvis dame- og herretoilet.
Corona

Frygter coronasmitte på offentlige toiletter

læger tester passagerer i bil for corona
Corona

Dagens tal:

Over 500 nye smittede

portrætter af Anne-Elisabeth og Tom Hagen
Krimi

Retten: Tom Hagen

kan løslades

Billede af Lisbeth Hejsel
Krimi

Har du set Lisbeth

og hendes Hyundai?

Skilt til Vestre Landsret
Krimi

Ældre kvinde forgiftede sin mand:

Kager proppet med medicin

joan collins
Kendte

87-årig Dollars-stjerne

er gået på kur

en mand kigger ind ad vinduet til en Jensens Bøfhus-restaurant
Nyheder

Nul bøffer?: Jensens Bøfhus presses i konflikt

bilist kigger på mobiltelefon
Krimi

800 knaldet for

håndholdt mobil

på én uge

sedler og mønter
Nyheder

Sådan vil du bruge dine
indefrosne feriepenge

Billede af en masse mønter
Nyheder

Flertal presser på:

Frigiv alle feriepengene

letpåklædt kvinde
Krimi

Ulovligt marked for

danske nøgenbilleder:

Det koster 20 kroner

Elon MUsk står foran en Tesla model 3
Nyheder

Tesla-stifter: Stort

prisfald på elbiler